Mele for Victoria Kamamalu Kaahumanu, 1861.

HE MELE HIMENI.

1. A Hilo no makou,
I ka ua kanilehua,
I ke kai o Paikaka,
I ke one o Hanakahi,
Kohia mai makou,
Ka makani o Kamoani,
O ka puu lena mauka iho.
Aha lai, lai, lai,
Ke aloha.

2. He aloha no makou,
I ka luna o Piikea,
I ka wai o Kolopulepule,
I ka wai kiponaia me ke kai
Kilihuna e ka ua,
I ka liko o ka ohia.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

3. Hiki mai nei o Kaluna,
Kukinikini no makou,
Makai ae o Puna,
O Puna anoanoi ke ala.
O ka milo hohoholu,
O wai a Kaea.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

4. Pualu ae makou,
I ka wai koolihilihi,
Wai maka ala a ka manu,
A hiki aku i Kapoho,
Poho na pea o Ianake.
Kahea mai kahi wahine,
O Honuapo o Kawelohea.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

5. Ke kai waluwalu ili,
Pae makou i Kaalualu,
Ka piina o Koihala,
Hala mai ia kula,
Hiki aku makou ma Waiohinu,
O ka wai haule poo,
O kau ipu makani.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

6. Pa ka makani a ke ae loa,
O ka wai hu o Kauwila,
O ka iliili o Koloa,
Oni ana Molilele au i ke kai,
Wili e ke au, wili e ka wili,
Koe ke au i Halaea.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

7. Kupu mai kahi manao,
Kukinikini no makou,
A hiki i Kaawaloa,
O ka pali kapu o Keoua,
I ka wai halii lua,
Loaa ia makou ke ‘lii Iolani.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

8. Ilaila makou i moe iho ai,
He pohaku no ka uluna,
He paku no kahi kapa,
Hoeu mai nei “Papa,”
Ina kakou ua awakea,
Eu! na keiki o Keehukai,
Ina oukou Polena ma.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

9. Kukinikini no makou,
A hiki aku i Kamakahonu,
Ike i ka lai o Ahuenaena,
I ka wehi o na kou,
Ka o we a ka lau niu,
Ka o ne laula.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

10. Kamalii o Kiope,
E noho ana i ka lulu,
I ka olu o Hulihee,
E hee ana i ka nalu o Huiha,
E uwe mai ana kuu keiki,
Eia mama ua hiki mai.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

11. Kukinikini no makou,
Pa mai ka makani, o ka mumuku,
Lauwili ka pilia,
Hoohaehae a ka naulu,
Hiki mai o Launiu,
Pa mai nei e ka Eka,
Oili aku o ke Ehukai.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

12. Lalau ae o Elikapeka
I ka hoe uli i paa mai,
Kahea ae i na keiki,
Paa ia mai ke kaula waha,
Hoalu ia ‘ku ke kaula ihu,
Oni ana i ka ale
O Aloikeehukai.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

13. Kahea mai Polena ma,
E ka Lani—e, E ka Lani—e,
Kaia mai ka waa i ka holo,
Pae ka waa, pae i ka ale.
Hookahi no ale
Hiki makou i Kawaihae.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

14. Ninau mai Iolani,
Auhea ia wa o kakou,
Pelua iho e ka makani,
Hai iho la Kakaako,
O ka waa o Pika ma.
Hiki mai Ianake,
Hoolana ia ae.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

15. Kukinikini no makou,
A hiki aku i Honoipu,
I ka pali o ka Moa,
Kai hee nalu o puakea.
Kau i ka lio
Holo aku no makou,
A hiki i Kapaau.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

16. A Niulii i ke kai,
A Neue i ka hala
O Pololu i Honokane,
Kakaauki i Kawailele,
I ka wai kapu,
A po kahikahi,
A mookinikini.
Aha, lai, lai, lai,
Ke aloha.

Hakuia e
Na Kaikamahine o ka Ehukai.
Honolulu, Oka. 24, 1861

(Kuokoa, 11/16/1861, p. 1)

Kuokoa_11_16_1861_1

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 3, Aoao 1. Novemaba 16, 1861.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s