Ahi pele, 1868.

[Found under: “NU HOU KULOKO: Hawaii.”]

Volcanic Fires.—In the haole newspaper of this past Wednesday, we saw the small shaking from the earthquake in Kau; here are the words of a letter that was printed.

“Ua hiki mai nei o Mr. Richardson ma Hilo nei i ka la Poaono, ua hai mai oia, ke haalulu la no o Kau, a he hiki i kela mea keia mea ke ike ike olai ke noho maluna o ka lepo. Ke naueue nei no ka honua, aka, ina e hele ke kanaka aohe e ikeia. Ma ka la 3 o Mei, ua helu ia he 18 ka nui o na olai; ua manao ia ma ke ala hookahi no paha a ke olai ikaika o ka la 2 o Aperila i hele mai ai. Ma Keamuku, mawaena o ko Richardson a me ka lua o Kilauea, ua puka ae ka pele, a ua kahe aku a he hapalua mile, a ke kahe nei no, a ke oiliili a e nei maiwaena ae o na mawae. Aohe ahi o Kilauea, aka he ikeia aku  no nae ke ahi i ka po mai ka piko aku o ka lua. Ua olelo mai kekahi poe kanaka, ke kahe nei ka pele mauka aku o ka ululaau o Hilo, aka ua manao lakou, he mea malihini ia lohe, nolaila aole i hooiaio ia. Ke manao nei kekahi poe o Hilo, ua ike lakou  i ka uahi, aka no ka ua a me ka paapu i ke ao, nolaila aole hiki ke olelo ae. Ke manao nei o Mr. Richardson, o kahi o ka pilikia aia ma keia aoao o ka mauna maluna aku o Hilo, nolaila e loaa hou ana  paha ia kakou kekahi olai ikaika mamua o ka loaa ana o ka puka, ke olai pinepine nei no ma Hilo i na la a pau.”

(Kuokoa, 5/30/1868, p. 3)

Kuokoa_5_30_1868_3

Ka Nupepa Kuokoa, Buke VII, Helu 22, Aoao 3. Mei 30, 1868.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s