Dumas’ “Count of Monte Cristo,” 1868.

What they were reading 150 years ago.

nupepa

KA HAKU MONEDE KARISO.

(COUNT OF MONTE CRISTO.)

CHAPTER I.
O Maisela ma Farani—ke ku ana mai o ka moku Pharaon.

I ka la 25 o Feberuari, o ka M. H. 1815, kau ia mai la ka hailona o ke ku ana mai o ka moku Pharaon maluna o ka hale kiai o ke Notre Dame; he moku kiakolu ia, a o kona hookomo ana mai no ia mai na awaa mai o Samurena, Trieste a me Napela i Italia. E like no hoi me ka mea mau, ua holo aku la ke pailata, a ua halawai aku la me na moku mawaho aku o ka lae o Moragiona a me kahi mokupuni o Riona…

[Alexandre Dumas’ “Count of Monte Cristo” is translated in the newspaper Au Okoa, and ran for two and a half years, from 8/6/1868 to 2/9/1871! This is the opening of the story.

Chapter 1.
Marseilles—The…

View original post 64 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s