Compulsory vaccination following the smallpox epidemic, 1854.

HE KANAWAI

E KOI AKU I KA O LIMA ANA A PUNI O KO HAWAII PAE AINA.

Aponoia la 10 o Augate, 1854.

No ka mea, ua maopopo, no ka nui o ka make i keia mai Puupuu liilii iho nei, he mea pono ke koi aku i na mea a pau malalo o keia Aupuni, e O lima lakou e pakele ai, nolaila,

E hooholoia, e ke Alii me na ‘Liii a me ka Poeikohoia o ko Hawaii Pae Aina, i akoakoa iloko o ka Ahaolelo kau Kanawai;

Pauku 1. I ka manawa oluolu mahope o ka hooholo ana i keia kanawai, e koho koke ke Kuhina Kalaiaina i eha mea makaukau, i Luna O lima, penei:

I hookahi no ka mokupuni o Hawaii.
I hookahi no na mokupuni o Maui, Molokai a o Lanai.
I hookahi no ka mokupuni o Oahu.
I hookahi no na mokupuni o Kauai a o Niihau.

a e ukuia lakou i na haawina i hooholoia ma na Bila Kalaiwaiwai o kela makahiki keia makahiki.

Pauku 2. Na kela Luna keia Luna O lima, e koho mawaena o kona mahele i mau wahi kupono, aole nae e emi malalo o ekolu ma kela apana keia apana kula, i wahi e O lima; a e hoolaha hoi i kela manawa a i keia manawa, i ka la a me ka hora e hiki aku ai ka Luna o lima ma ia mau wahi, e O lima ai i na mea a pau i O lima ole ia manawa, ke hiki aku lakou ilaila ia manawa no, a e hoolaha hoi oia i ka manawa e hele hou aku ai ua Luna O lima nei ma ia wahi e nana pono i ka aai ana o ke O lima, o ka poe i o ia.

Pauku 3. O kela keiki keia keiki i hanau ia mahope aku o ka la mua o Iune 1854, na ka makuakane, makuahine paha, mawaena o na malama eono mahohpe o ka hanau ana, e lawe aku i ua keiki la imua o ka Luna O lima o ka mahele, kahi e noho ai o ua keiki la, i O lima ia’i oia; a i make ka makuakane a makuahine paha, a ua mai, a ua hele paha kekahi o laua, alaila na ke kahu, mea nana e hanai, a malama paha i ua keiki la, e hana ia mawaena o na malama eono mahope aku o ka hanau ana.

Pauku 4. I ka la ewalu mahope mai o ke O lima ana i kekahi keiki, e like me na olelo maluna, na ka makuakane, makuahine a mea nana e malama a i kiai paha i ua keiki la, e lawe hou aku i ua keiki la imua o ka Luna O lima, ka mea nana i O, i hiki ai iaia ke nana pono a ike i ka hope o ke O ana.

Pauku 5. Aia i maopopo ka maikai o ke O lima ana i kekahi keiki, alaila na ka Luna O lima e haawi i ka makuakane, makuahine, a mea nana i malama a kiai paha i ua keiki la, i palapala, ua kakauia kona inoa, a e hoakaka ana i ka O lima maikai ana i ua keiki la; a e kakau hoi oia pela ma ka Buke o ka Luna O lima e malama ai, no ia hana aole hoi e hiki i ua Luna nei ke koi aku, a e ohi mai, mai ka makuakane mai, a makuahine, a mea nana e malama a kiai paha i ua keiki la, i ke kauwahi uku no ia hana la.

Pauku 6. A i laweia imua o ka Luna O lima kekahi keiki, i oia’i a ike oia aole i makaukau kona kino no ka O lima ana, alaila e hiki ia ia ke hoopanee i ka hana a i kekahi manawa hou aku, ke manao oia he pono, a ke lohe na makua, a poe paha nana i malama i ua keiki la i ko lakou lawe hou ana mai iaia i ka manawa i olelo mua ia’i.

Pauku 7. O kela Luna keia Luna O lima i hookohuia e like me ka olelo a keia kanawai, e hiki no ke hoopauia e ke Kuhina Kalaiaina, i na manawa a pau.

Pauku 8. Na na Luna O lima e hele aku ma na wahi i kohoia e lakou e O lima ai,  pakahi ka hele ana mawaena o na malama eono a e hele pinepine paha ke manao ke Kuhina Kalaiaina pela, a o ka makua a mea nana i malama a kiai paha i kekahi keiki, i O lima ia’i, e like me ka olelo ma ka Pauku ekolu o keia kanawai, e pili iaia ka uku hoopai i na dala elima, ke maopopo kona palaka hana ole, ma ka hookolokolo ana imua o kekahi Luna kanawai Hoomalu a pana paha maloko o keia aupuni, a e lilo ka hapalua o ia hoopai na ka mea nana i hoike aku i ua hewa la.

Pauku 9. Ma keia ua kauohaia aku ke Kuhina Kalaiaina e hooko i na olelo a keia kanawai, a e hoolako i na Luna O lima i na Buke a me na mea palapala e pono ai.

AN ACT

TO MAKE COMPULSORY THE PRACTICE OF VACCINATION THROUGHOUT THE HAWAIIAN ISLANDS.

Approved Aug. 10th, 1854.

Whereas, the late mortality caused by the Small Pox has shewn the necessity of compelling a general and effective vaccination of the subjects of this Kingdom,

Therefore be it Enacted by the King,, the Nobles and Representatives of the Hawaiian Islands in Legislative Council assembled;

Section 1. As soon as may be convenient after the passage of this act, the Minister of the Interior shall appoint four suitable persons as Vaccinating Officers, viz:

One for the Island of Hawaii.
” ” ” Islands of Maui, Molokai, and Lanai.
” ” ” Island of Oahu.
” ” ” Islands of Kauai, and Niihau,

who shall receive such salaries as may be provided in the annual appropriation bills.

Section 2. Each vaccinating officer shall select, within his respective district, a number of convenient places, not less than three in each school district, for the performance of vaccination; and from time to time give public notice of the day and hour at which he will attend at such places, to vaccinate all persons not already successfully vaccinated, who may then and there appear; and also of the time at which he will attend at such place, to inspect the progress of such vaccination in the persons so vaccinated.

Section 3. The father or mother of every child born on the Hawaiian Islands, after the 1st day of June, 1854, shall within six calendar months after the birth of such child, or in the event of the death, illness, or absence of the father or mother, then the guardian, nurse, or person having charge of the said child, shall, within six months after the birth of said child, or at the earliest opportunity after, take the said child to the vaccinating officer of the district in which the said child is resident, for the purpose of being vaccinated.

Section 4. Upon the eighth day following the day on which any child has been vaccinated, as aforesaid, the father, mother, or the person having charge or custody of the said child shall again take the said child to the vaccinating officer, by whom the operation was performed in order that he may ascertain by inspection, the result of such operation.

Section 5. Upon the ascertained successful vaccination of any child, the vaccinating officer shall deliver to the father, mother, or person having charge of said child, a certificate under his hand, that the child has been successfully vaccinated; and shall note the same in a book to be kept by such vaccinating officer for that purpose; for which services the said officer shall not be entitled to demand and receive, from the father, mother, or person having charge or custody of such child, any pay whatsoever.

Section 6. On the presentation of a child to be vaccinated, should the vaccinating officer deem the child in an unfit state to be vaccinated, he may postpone the operation to some future time, at his discretion, giving due notice to the parents, or persons having charge or custody of such child, to reproduce it for vaccination at such future time.

Section 7. The vaccinating officers appointed under the provisions of this actt, may be removed from office at any time, by the Minister of the Interior.

Section 8. The vaccinating officer shall visit the several stations appointed by them, once in every six months, or oftener if deemed necessary by the Minister of the Interior, and the parent or person having charge or custody of any child which has not been vaccinated, who shall neglect to produce such child for vaccination in accordance with the third section of this act, shall be subject to a fine of five dollars on conviction of such neglect before any Police or District Justice of this Kingdom; one half of which fine shall be paid to the informer.

Section 9. The Minister of the Interior is hereby charged with the duty of carrying out the provisions of this act, and of providing the necessary books and stationery to the vaccinating officers.

(Polynesian, 8/19/1854, p. 58)

Polynesian_8_9_1854_58

The Polynesian, Volume XI, Number 15, Page 58. August 9, 1854.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s