Interpretation of an interesting song from across the shore, 1901.

COMPOSED FOR THE USURPERS OF LAND.

The poem below is taken by us from the newspaper, “Commoner,” of William J. Bryan, the Presidential candidate of the Democrats who lost in the last Presidential race of the United States.

Ina oe e ike ana he kapakai nani
I kaili lima nui ole ia mamua,
E waiho ana ma ke alahele o na hana kalepa
Me na kanaka e noho hemahema ana
I makaukau ole no ka hakaka
O, e komo aku oe a lawe ae no kona nani
O, e oluolu oe e ku iho a lawe ae no kona nani
E hoomaopopo ia aole no ke aloha i ke dala
E hoe aku oe ia oe iho no uka o ka aina
Me ka Baibala iloko o kou lima
E pule aku oe me ka powa pu aku iaia no kona nani
Ina oia e uwa mai, e kipu aku iaia no kona nani,
Ae, he oi loa aku ma kela wahi mamao
E olelo ae hoi kakou, ilalo o Kina
Kahi a na Karistiano e pakaha la i no poe pekana no kona nani
E puhi ahi aku oe, a e kipu aku no hoi
E hoopiha i kau eke me ka waiwai pakaha
Aka, e hoomaopopo iho oe e hana wale ana no oe no kona nani
I kou wa e pakaha ai i na Pake Buda no ko lakou mau waiwai
E lawe ana i na pohaku makamae mai ko lakou mau onohi maka laau
A i kou wa e hoonohonoho ai i na kumukuai
E haawi ae i wahi leo pule
No kou hoike ana aku e hana ana oe no ko lakou pono
A e hoomoakaka aku i ke ano o kou hahao ana iloko o kou pakeke.

[Mahalo to Chronicling America for putting up the original to this mele. See it here: “For His Good” in The Commoner, 3/1/1901, p. 8.]

(Aloha Aina, 4/27/1901, p. 2)

HAKUIA NO NA POE PAKAHA AINA.

Ke Aloha Aina, Buke VII, Helu 17, Aoao 2. Aperila 27, 1901.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s