Another Aladdin translation, 1916.

A MOOLELO KAAO
OF
ALADDIN, THE PEASANT CHILD
AND THE SUPERNATURAL LAMP

Aia maloko o ke kapitala o kekahi o na okana aina waiwai loa a palahalaha hoi o ke aupuni nui o Kina, e noho ana kekahi kanaka humuhumu lole o Masetafa kona inoa, aohe ana hana i kaulana e ae a o keia hana wale no o ka humuhumua tela lole paha, elike me ia e kamaaina nei iwaena o kekahi poe Pake o nei mau la.

MOKUNA I.

He iluhune keia Masetafa, aohe i lawa kana mau wahi loaa e hiki ai e hoolawa kupono iaia iho ame kana wahine ame hookahi keikikane a ke Akua i hoopomaikai mai ai iaia ma keia ola ana, elike me ke kupono nei i makemake ia.

O keia keikikane o Masetafa, nona ka inoa o Aledian, a nona hoi keia moolelo kaao e paneeia aku nei no ka pomaikai o ko ke Kilohana Pookela poe heluhelu moolelo, no ka ilihune no hoi paha o na makua, elike no hoi me na keiki a ka poe ilihune o nei mau la, aole i hoonaauao maikaiia, ua hoopalaleha loaia kona malama a a’oia ana, a ma ia ano ua lilo keia i keiki palaualelo, a e hookuu mauia ana oia e hele a e hana elike me kona makemake, a e hoomaopopoia, o na hana apau ana i hana ai he mau hana hewa loa, no ka mea, aole oia i a’oia i na aoao maikai ame na hana maikai, ame na hua maikai e loaa mai ana mailoko mai o na hana maikai…

[Perhaps this and the translation of the previous post were done from G. S. Beaumont’s “The Arabian Nights’ Entertainments: or, The Thousand and One Nights,” published in 1811. However, the S. K. Kaai version seems a little more simplistic. This later translation seems to follow closely Beaumont’s English and appears in the Nupepa Kuokoa from 11/3/1916 and concludes on 3/9/1917.]

(Kuokoa, 11/3/1916, p. 6)

HE MOOLELO KAAO NO ALEDINA, KE KEIKI LOPA AME KA IPUKUKUI KUPUA

Ka Nupepa Kuokoa, Buke LIV, Helu 44, Aoao 6. Novemaba 3, 1916.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s