Another Aladdin translation, 1916.

A MOOLELO KAAO
OF
ALADDIN, THE PEASANT CHILD
AND THE SUPERNATURAL LAMP

Aia maloko o ke kapitala o kekahi o na okana aina waiwai loa a palahalaha hoi o ke aupuni nui o Kina, e noho ana kekahi kanaka humuhumu lole o Masetafa kona inoa, aohe ana hana i kaulana e ae a o keia hana wale no o ka humuhumua tela lole paha, elike me ia e kamaaina nei iwaena o kekahi poe Pake o nei mau la.

MOKUNA I.

He iluhune keia Masetafa, aohe i lawa kana mau wahi loaa e hiki ai e hoolawa kupono iaia iho ame kana wahine ame hookahi keikikane a ke Akua i hoopomaikai mai ai iaia ma keia ola ana, elike me ke kupono nei i makemake ia.

O keia keikikane o Masetafa, nona ka inoa o Aledian, a nona hoi keia moolelo kaao e paneeia aku nei no ka pomaikai o ko ke Kilohana Pookela poe heluhelu moolelo, no ka ilihune no hoi paha o na makua, elike no hoi me na keiki a ka poe ilihune o nei mau la, aole i hoonaauao maikaiia, ua hoopalaleha loaia kona malama a a’oia ana, a ma ia ano ua lilo keia i keiki palaualelo, a e hookuu mauia ana oia e hele a e hana elike me kona makemake, a e hoomaopopoia, o na hana apau ana i hana ai he mau hana hewa loa, no ka mea, aole oia i a’oia i na aoao maikai ame na hana maikai, ame na hua maikai e loaa mai ana mailoko mai o na hana maikai…

[Perhaps this and the translation of the previous post were done from G. S. Beaumont’s “The Arabian Nights’ Entertainments: or, The Thousand and One Nights,” published in 1811. However, the S. K. Kaai version seems a little more simplistic. This later translation seems to follow closely Beaumont’s English and appears in the Nupepa Kuokoa from 11/3/1916 and concludes on 3/9/1917.]

(Kuokoa, 11/3/1916, p. 6)

HE MOOLELO KAAO NO ALEDINA, KE KEIKI LOPA AME KA IPUKUKUI KUPUA

Ka Nupepa Kuokoa, Buke LIV, Helu 44, Aoao 6. Novemaba 3, 1916.

Aladdin from One Thousand and One Nights, 1862.

A Mooolelo about
Aladdin and the Lamp that was
AMAZING!

Translated for the “Hoku o ka Pakipika” from
“The One Thousand and one Nights of Arabia.”
Translated by S. K. Kaai.

Aia hoi ma ke kulanakauhale nui o Kina, e noho ana kekahi kanaka humuhumu lole i kapaia kona inoa o Masekafa. He wahine kana, a me ke keiki, i  kapaia o Aladana. No kona ilihune loa, aole i lawa pono ka ai na lakou e hala ai ka la.

O ka mea mau i ka laua keiki, o ka auana hele io ia nei, me kekahi poe keiki kolohe e aku, a he molowa hoi i ka hana. I ka manawa a pau, ua hooikaika mau aku kona makuakane i ke ao ana ia ia i kekahi oihana, i hiki ai ia ia ke malama ia ia iho a me kona makuahine, ke hiki mai kona manawa e loohia ai e ka make. Aka, aole i hoolohe mai ua keiki kuli la, nolaila, ua lilo ia i mea nona e mai ai a make aku la…

[Tales from the One Thousand and One Arabian Nights seems to be one of the most often translated selection of stories throughout the life of the Hawaiian-Language Newspapers. This story of Aladdin and the Enchanted Lamp itself appears several times. Does anyone know what Simona K. Kaai based his translation off of? Could he have been translating from the French of Antoine Galland?

This story appears in Hoku o ka Pakipika from 5/1/1862 and concludes on 6/26/1862.]

(Hoku o ka Pakipika, 5/1/1862, p. 1)

He Mooolelo no Aladana a me ka Ipukukui KUPANAHA!

Ka Hoku o ka Pakipika, Buke I, Helu 32, Aoao 1. Mei 1, 1862.