More from “The Origins of the Archipelago of Hawaii nei and its Peopling as Seen in the Old Mele,” collected by John H. Wise, 1912.

[He MOOLELO NO KA Hookumuia Ana o na Paemoku o Hawaii Nei AME KA HOOLAUKANAKA ANA I HOIKEIA MA NA MELE HAWAII KAHIKO: Houluuluia e John H. Wise.]

Pauku 8.

O hanau ka Moana o Wakea,
O ka Nalu na Wakea, o ke Kai na Wakea,
O kai kane, o kai wahine na Wakea,
O ko’a ku, o ko’a hale loulu na Wakea,
Hanau ka La,
Hoowiliwili a ka I’a,
Iloko o ka Moana uli eleele nei la—e,
O ka Moana,
Oia ho—i, o ka Moana,
Hanau ka Moana,
O ka moana la hoii auanei ko lalo nei,
Owai la auanei ko luna la?
Owai la?
O Ku, o Lono, o Kane,
O Kanaloa, o Kaekae,
O Maliu.

[And just as the ocean came from Wakea, so to did the mountain. See the following post as well.]

(Au Hou, 1/31/1912, p. 29)

AuHou_1_31_1912_29

Ke Au Hou, Buke III, Helu 4, Aoao 29. Ianuari 31, 1912.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s