More from “The Origins of the Archipelago of Hawaii nei and its Peopling as Seen in the Old Mele,” collected by John H. Wise, 1912.

[He MOOLELO NO KA Hookumuia Ana o na Paemoku o Hawaii Nei AME KA HOOLAUKANAKA ANA I HOIKEIA MA NA MELE HAWAII KAHIKO: Houluuluia e John H. Wise.]

Pauku 8.

O hanau ka Moana o Wakea,
O ka Nalu na Wakea, o ke Kai na Wakea,
O kai kane, o kai wahine na Wakea,
O ko’a ku, o ko’a hale loulu na Wakea, Continue reading