Kalakaua’s study abroad program, 1881.

ROME, ITALY, Mar. 29, 1881.

TO THE LAHUI HAWAII:—

We saw in the newspaper “Hawaiian Gazette” of February 2, 1881, where it states, that the Hawaiian Government constantly sends money to Mr. Moreno for us, and from within this sum, he supports himself.

Without counting the $800 that the Government sent for us by way of Mr. Martin of Paris, that was soon spent on our many expenses—for the trains, steamships, hotels, and so forth; while being careful with our spending; Mr. Moreno took care of the remainder with his own money, from the day we left Paris until this day here in Rome. This is the truth, for we saw this with our own eyes.

Therefore, what the “Hawaiian Gazette” said was plain deception.

To attest to the truth, we affix our names.

Your children in foreign lands,

Robert W. Wilcox,
James K. Booth,
Robert N. Boyd.

(Ko Hawaii Pae Aina, 5/14/1881, p. 3)

ROMA, ITALIA, Mar. 29, 1881...

Ko Hawaii Pae Aina, Buke IV, Helu 20, Aoao 3. Mei 14, 1881.

4 thoughts on “Kalakaua’s study abroad program, 1881.

  1. Ma kekahi viaggio a Ikalia, ua kipa au i ke kula koa o Nunziatella a Napoli kahi i noho haumana ai o James Kanaholo Booth. Kaumaha kona moolelo i ka lohi ia oiai ua make oia ma Napoli i kekahi mai i hoolaha nui ia. Aole oia i make ma ka malu o kona ohana a me kona aina. Ua kamailio au me kekahi akeakamai Ikalia ma ua kula koa la nana i noii he nui i ka moolelo o Booth. Ua huli o ia i kahi i kanu ia o Booth, eia nae, aole i loaa. Wahi a keia akeakamai, ua noonoo ka poe apau, he keiki o Booth na Kalakaua. Aia kekahi kanaka ma Hawaiʻi i noii nui e pili ana ia Booth, eia nae, poina kona inoa iau. Hoihoi keia atikala, mahalo no kau hana nui. Naʻu na MAB.

  2. Wow, interesting.
    As for Booth being a child of Kalakaua, in an article in Ko Hawaii Pae Aina, 2/19/1881, p. 2, “Ka Mahalo i na Hawaii Opio Imi Naauao ma na Aina E,” it states that James K. Booth was a “keiki hookama” of Kalakaua…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s