Ka Pua Hau o Maleka, difficult to read… 1896.

KA PUA HAU O MALEKA

(This is the first Mele that Victoria Kamamalu composed).

Auhea wale ana oe
E ka Pua hau o Maleka
Ke au nei ka manao
Pehea o Niagara
Kela wai kamahao
Wai halulu i ka moana
Nana i na moku
Lohe aku nei Rusia
Aohe i hopo Ladana
I ka nui o Asia
Hue aku ka moana nui
Laki ka moana Iniana
Ehuehu o Enelani
Ke kowa Setokia
Aiala oe e Parau
No’u o Aina Hau
A ka wai o Norewai
Pau mai kou palena
Ilaila au la oki
Lawe au la Linohau
A ai ka manu iluna
U—hoi o ka ihu ia.

[This newspaper is not very easy to read online. Hopefully it will be rescanned soon.]

(Nupepa Ka Oiaio, puka pule, 2/7/1896, p. 4)

KA PUA HAU O MALEKA

Nupepa Ka Oiaio (puka pule), Buke VII, Helu 50, Aoao 4. Feberuari 7, 1896.

1 thought on “Ka Pua Hau o Maleka, difficult to read… 1896.

  1. been making researches over this chant… hope I could get the more acurate translation for the last stanzas… mahalo for your kokua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s