Ka Pua Hau o Maleka, just plain illegible, 1910.

KA PUA HAU O MALEKA

Auhea wale ana oe
E ka pua hau o Maleka
……..
……..

[The Hawaiian-Language Newspapers need desperately to be rescanned clearly so they can be read. Words that cannot be read are worthless.]

(Kuokoa, 4/8/1910, p. 8)

KA PUA HAU O MALEKA

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XLVII, Helu 14, Aoao 8. Aperila 8, 1910.

Ka Pua Hau o Maleka, difficult to read… 1896.

KA PUA HAU O MALEKA

(This is the first Mele that Victoria Kamamalu composed).

Auhea wale ana oe
E ka Pua hau o Maleka
Ke au nei ka manao
Pehea o Niagara
Kela wai kamahao
Wai halulu i ka moana
Nana i na moku
Lohe aku nei Rusia
Aohe i hopo Ladana
I ka nui o Asia
Hue aku ka moana nui
Laki ka moana Iniana
Ehuehu o Enelani
Ke kowa Setokia
Aiala oe e Parau
No’u o Aina Hau
A ka wai o Norewai
Pau mai kou palena
Ilaila au la oki
Lawe au la Linohau
A ai ka manu iluna
U—hoi o ka ihu ia.

[This newspaper is not very easy to read online. Hopefully it will be rescanned soon.]

(Nupepa Ka Oiaio, puka pule, 2/7/1896, p. 4)

KA PUA HAU O MALEKA

Nupepa Ka Oiaio (puka pule), Buke VII, Helu 50, Aoao 4. Feberuari 7, 1896.

Mele Inoa for Kauikeaouli, Kamehameha III. 1862.

HE INOA NO KAUIKEAOULI.

Auhea wale ana oe, kapua hau o Maleka,
Ke au nei ka manao, Pehea o Niagala,
Kela wai kamahao, wai halulu o ka moano,
Nene i na moku, lohe aku nei Lukini,
Ua ana ia Kuleke, aohe i hopo Ladana,
I ka nui o Asia, hue a ke kaona nui,
Laki ka moana Iniana, ehuehu Enelani,
Ke kowa o Sekotia, aita oe e palau,
No’u o Ainahau, a ka wai o Nolewai,
Pau mai ko’u palena, ilaila a’u la oki,
Lawe u’a linohau, a ai ka manu iluna,
I kilohi iho kuu hana, he nani o Hudesona,
Kaikuono Papine, mea ua ae ia,
Me oe a ke aloha iwini o ke aumoa,
Auhea wale ana oe, e ka uneune puuwai,
E ke kaukini ma-lo, nana i ue laholio,
Hoomaloe i kuu kino, hooueue i ka moe,
Lana koi kahi manao, halanalana i ka leo,
O ua mea ino nei, he hoouluulu ia,
Keehi pono i ko haka, i luhi lai ko kahu,
A ao luau ai, pau ko aumakua pi kai a kaua,
I ka lihi kai o lalo, eia la he manao,
Kai hiki mai ia nei, e kali iki iho oe,
A hala ae Welehu, ka malama ino ke kau,
Hiki ae la ia Nana, pe oi kahi manao,
Olu ka noho na o ka lani me oe a ke aloha,
Iwini o ke aumoe, i mai nei o Piuta,
Ua hala kou palena, aohe koina oonei,
O kou la luu loli, a lae hao au lohe,
Ilaila ka wahine Ia, nana i nai ka moana,
He ukali aina ahi, i ka lae o Kepohoni,
Aia iho o Palema, ke noho la i ka hema,
Nana e kuhikuhi mai, ka lonitu akau,
Ike ia na degere, na kuea o ka honua,
Alo mai Kapena Kuke, ka noe i Nouaiki,
Ikiiki wale hoi au, i ka lohe pepeiao,
E ake ko’u manao, ka ike ia Panama,
I pau kuu kuhihewa, i ke kai o Inia,
Nopia o Iapana, ke hui me Ualana,
Me oe a ke aloha, iwini o ke aumoe.

Ii.

Honolulu, Aperila 14, 1862.

[This is a mele known as a mele inoa for Kamamalu, but here it is submitted by Ioane Ii as a mele inoa for Kauikeaouli.]

(Hoku o ka Pakipika, 5/8/1862, p. 4)

HE INOA NO KAUIKEAOULI.

Ka Hoku o ka Pakipika, Buke I, Helu 33, Aoao 4. Mei 8, 1862.