Mele for Queen Liliuokalani, composed by Mrs. J. L. Kaleiakalahui Crabbe, 1893.

ILIHIA I KA NANI.

1—E Liliu,
Lani hoi a makou;
O ka Wohi
Lani Oe a ka Lahui
Ke Alii nui hoi,
Hoano loa;
Nou na kapu,
Ilihia wale makou.

Hui:—Hawaii Kuokoa!
Hawaii nani mau,
E mau oe;
Welo mau
Kou Hae nani,
Ma na kapakai
O ka Pakipika.

2—E Loloku,
Lani hoi a ka Lahui;
Eia makou
Na makaainana Ou,
Ua eha i ke aloha,
O ka aina;
No ka Moi o Hawaii,
Me ka Lahui.

Cho:—Hawaii Kuokoa! &c.

3—E ka Makua,
Mana o na Lani;
E maliu mai Oe,
Ia makou;
A he noi a he ui keia,
E mau aku o ka Ea,
O ka aina,
E ola Hawaii,
A mau loa.

Cho:—Hawaii Kuokoa! &c.

Hakuia e
Mrs. J. L. Kaleiakalahui Crabbe.
Honolulu, Feb. 28, 1892 [1893].

[AWED BY THE GLORY

1 O Liliu,
Heavenly one of ours;
The Wohi
Chief of the Lahui
The great Alii,
Greatly revered;
Yours are the kapu,
We are in awe.

Cho: Independent Hawaii!
Hawaii, eternally glorious,
Endure;
Wave for all times
Your beautiful Flag,
On the shores
Of the Pacific.

2 O Loloku,
Chief of the Lahui;
Here we are
Your makaainana,
Pained with aloha
For the land;
For the Monarch of Hawaii,
And the People.

Cho: Independent Hawaii! &c.

3 O Father,
Power of the Heavens;
Give consideration,
To us;
For this is a plea and an appeal,
For the lasting Sovereignty,
Of the land,
Let Hawaii live,
For all times.

Cho: Independent Hawaii! &c.

Composed by
Mrs. J. L. Kaleiakalahui Crabbe.
Honolulu, Feb. 28, 1893.

(Hawaii Holomua, 3/2/1893, p. 3)

Hawaii Holomua, Buke III, Helu 170, Aoao 3. Maraki 2, 1893.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s