Mele for Queen Liliuokalani, composed by Mrs. J. L. Kaleiakalahui Crabbe, 1893.

ILIHIA I KA NANI.

1—E Liliu,
Lani hoi a makou;
O ka Wohi
Lani Oe a ka Lahui
Ke Alii nui hoi,
Hoano loa;
Nou na kapu,
Ilihia wale makou.

Hui:—Hawaii Kuokoa!
Hawaii nani mau,
E mau oe;
Welo mau
Kou Hae nani,
Ma na kapakai
O ka Pakipika.

2—E Loloku,
Lani hoi a ka Lahui;
Eia makou
Na makaainana Ou,
Ua eha i ke aloha,
O ka aina;
No ka Moi o Hawaii,
Me ka Lahui.

Cho:—Hawaii Kuokoa! &c.

3—E ka Makua,
Mana o na Lani;
E maliu mai Oe,
Ia makou;
A he noi a he ui keia,
E mau aku o ka Ea,
O ka aina,
E ola Hawaii,
A mau loa.

Cho:—Hawaii Kuokoa! &c.

Hakuia e
Mrs. J. L. Kaleiakalahui Crabbe.
Honolulu, Feb. 28, 1892 [1893]. Continue reading