Thought while watching today’s happenings, 1/6/2021.

I ka ʻōlelo nō ke ola. I ka ʻōlelo nō ka make.

[Words to remember, whenever using words…]

(Olelo Noeau, p. 129)

Mary Kawena Pukui’s ʻŌlelo Noʻeau: Hawaiian Proverbs & Poetical Sayings, Bishop Museum Press, 1983.
Advertisement

1 thought on “Thought while watching today’s happenings, 1/6/2021.

 1. Āʻoia. Penei pū nō koʻu manaʻo. Ua like hoʻi me Nā ʻŌlelo Akamai a Solomona ma ka Baibala.(Proverbs 18:21)
  Ma ke elelo ka make a me ke ola;
  ʻO ka mea makemake ma laila, e ʻai ʻo ia i kona hua.

  Death and life are in the power of the tongue,
  And those who love it will eat its fruit.

  Aloha nō, Hauʻoli

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s