Here is Davida Malo’s kanikau for Kaahumanu as it was first published, 1834/1835.

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Mihalanaau i kuakahiki ka newa’na,
Ke kaha’na ka leina aku nei liuliu,
Liua paia aku nei i kuanalia,
I analipo i analio.
Lilo aku la i ka paiakuakane,
I ke ala muku maawe ula Kanaloa,
Keehi kulani aku la ka hele ana,
E Malolokihakahakuleiohua.
Ke ‘lii i kuluhiolani aui newa aku nei,
I lele aku na i ke kohi ana o ka pawa,
I ke anohia kohikohi an’o ka po,
Ka lilo ane’, ia,
Oia hoi, he uwe, he aloha ia oe, aiala, o—i—e.
A aloha liua lio paiauma ka manawa,
Pakoni hui ke aloha loku i ke ake,
Wehe wahi ka pilipaa o ka houpo,
Naha ka paa, ka pea kua o ke kanaka,
Helelei, hiolo ka pua o ka waimaka,
Lele leio, lio loko i ka mihi,
Mihi o ke alohi o kuu haku maoli,
A kaawale okoa ia’loha ana,
Aloha aku o ke aloha hoahanau,
Aole he hoahanau ponoi no’u,
He hanauna ku okoa iloi ka Haku,
I hanauia o ka Uhane Hemolele,
E ka Makua hookahi o makou,
I pilikana ilaila e wena aku ai,
Ilina inoa kaikuwahine no’u,
Auwe no hoi kuu kaikuwahine,
Kuu hoa hooikaika ka luhi leo e, ia, iala, o—i—e.
Oia no o oe ke aloha, ka u a’loko a,
A, aloha oe ka hakukau o ka manao,
Ke kookoo ‘ka leo e ili aku ai,
E imi pu ai o ka waiwai ka pono e, ia, iala, o—i—e.
O ka wahine alo ua wahila o Kona,
Nihi makani alo ua, kukalahale.
Noho anea kula wela la o Pahua,
Wahine holo ua hoao nuanu e, ia,
Holo a nele i ka pono, ua paoa,
Ua hihi aku hihi mai, ke aloha ole,
Aole pono, he enemi noho pu e, ia.
Aha, aia’ku la i he lani,
Ka Uhane a ke kino wailua,
Kinoakalau pahaohao,
Oiwi haona hiona e,
Hailiaka, kino ano lani,
Hoa anel’o ka lani ma,
Ke luana wale la i ka lani,
Ua luakaha ka noho ana,
Ke halelu ia la ilaila,
Iloko o ka paredaiso nani,
I ke ao mau loa o ka Haku e, ia.
O ko kahou mau Haku no ia
O ka Haku mau no ia, oia no.
O ka manao ia loko e ake nei,
E ake aku nei e, e.
MEI 22, 1834. LAHAINALUNA.
DAVIDA MALO.

[As mentioned by Kuamoolelo, here is the earliest published appearance of Malo’s famous kanikau for Kaahumanu. Unfortunately the image is not so legible, i had to go back to the original to check it. Hopefully one day soon, some entity will understand how important clear images of the newspapers are, and they will fund this priceless undertaking!!]

(Lama Hawaii, 8/8/1834, p. 3)

HE KANIKAU NO KAAHUMANU

Ka Lama Hawaii, Makahiki 1, Helu 17, Aoao 3. Augate 8, 1834.

 

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Mihalanaau i kuakahiki ka newa’na,
Ke kaha’na ka leina aku nei liuliu,
Liua paia aku nei i kunolia,
I analipo i analio.
Lilo aku la i ka paiakuakane,
I ke ala muku maawe ula Kanaloa,
Keehi kulani aku la ka hele ana,
Ke’lii i kuluhiolani aui newa aku nei,
I lele aku na i ko kohi ana o ka pawa,
I ke anohia kohikohi an’o ka po,
Ka lilo ane’, ia;
iala, o—i—e.
Oia hoi, he uwe, he aloha ia oe, a—
A aloha liua lio paiauma ka manawa,
Pakoni hui ke aloha loku i ke ake,
Wehe wahi ka pilipaa o ka houpo,
Naha ka paa, ka pea kua o ke kanaka,
Helelei, hiolo ka pua o ka waimaka,
Lele leio, he loko i ka mihi,
Mihi a ke alohi o kuu haku maoli,
A kaawale okoa ia’loha ana,
Aloha aku o ke aloha hoahanau,
Aole he hoahanau ponoi no’u,
He hanauna ku okoa ilo’ika Haku,
I haupuia e ka Uhane Hemolele,
E ka Makua hookahi o makou,
I pilikana ilaila e wena aku ai,
Ilina inoa kaiakwahine no’u,
Auwe no hoi kuu kaikuwahine,
Kuu hoa hooikaika’ka luhi leo e, ia,
iala, o—i—e.
Oia no o oe ke aloha, ka u’aloko a,
A, aloha oe ka hakukau o ka manao,
Ke kookoo’ka leo e ili aku ai,
E imi pu ai o ka waiwai ka pono, e ia,
iala, o—i—e.
O ka wahine alo ua wahila o Kona,
Nihi makani alo ua, kukalahale,
Noho anea kula wela la o Pahua,
Wahine holo ua hoao auanu e, ia,
Holo a nele i ka pono, ua paoa,
Ua hihi aku hihi mai, ke aloha ole,
Aole pono, he enemi noho pu e, ia.
Aha, aia’ku la i he lani,
Ka Uhane a ke kino wailua,
Oiwi haona hiona e,
Hailiaka, kino ano lani,
Hea anei’o ka lani ma,
Ke luana wale la i ka lani,
Ua luakaha ka noho ana,
Ke halelu ia la ilaila,
Iloko o ka paredaiso nani,
I ke ao mau loa o ka Haku e, ia.
O ko lakou mau Haku no ia.
O ka Haku mau no ia, oia no,
O ka manao ia loko e ake nei,
E ake aku nei e, e.
LAHAINALUNA, MEI 22, 1834.

DAVIDA MALO.

[This is the second known publication of the kanikau. The image is a clearer, but not totally clear.]

(Kumu Hawaii, 10/28/1835, p. 176)

HE KANIKAU NO KAAHUMANU.

Ke Kumu Hawaii, Buke 1, Pepa 22, Aoao 176, Okatoba 28, 1835.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s