Titcomb’s list of fishes, 1940.

TO THOSE WHO KNOW THE NAMES OF FISHES AND THEIR DESCRIPTIONS

(Written by M. TITCOMB)

Here below is a list of names of some fishes of Hawaii nei that are found in the book of names in the Kamehameha Museum [Hale Hoikeike o Kamehameha].

akaka, akeke, akiki, akilolo, aku; variety, —aku kina’u, akule; also called aku-a (?), akupa, alaihi, alaihi kalaloa or kakaloa or kahaloa, alaihi lakea, alaihi mahu, alaihi maoli, alalana, alalauwa, alamo’o, alea, aleihi, aloalo, alo’ilo’i, alukaluka, ama’ama, pua ama’ama; pua ama; pua kahaha, ama’ama, anae, amo’omo’o, amuka; puakahala, ananalu, a-niho-loa, aoaonui, apahu, api, apoha, apu’upu’u, a’u, a’u kaku; kupala, a’u kuau-lepa, a’u lepe (iheihe; auki), a’u papaohe, aua’a auae, aualaliha, aua’u; ahaaha, auau ki, auki, auku, awa; awa-aua; awa-awa, awalo, awala; awela; awela, aweoweo.

e, e’a, eheula, ehu, enenue, hahalalu, halalua, ha hilu (?), hahili, haie’a, hailipo, halahala, halaloa, hahalua, hanaui; mokumokuhanui, haoma, hapuu, hapuupuu, hauliuli puhi, heahaaha, hihimanu; lupe, hilu, hilu eleele, hilu lauwili, hilu melemele, hilu pano, hilu pilikoa, hilu ula, hilu uli, hinalea, hinalea akilolo, hinalea eleele, hinalea iiwi, hinalea lauwili, hinalea lipoa, hinalea lolo, hinalea luahine, hinalea nukuiwi, hinalea nukuiwi-ula, hinalea nukuiwi-uli, hinalea nukuloa eleele, hinalea nukunuku loa, hinalea mananalo; ananalo, hinana, hi’ukole, hi’u-ula, hoana, hololua, hou huhune.

[This was the beginning of a series of lists of fish names appearing in the Hoku o Hawaii, and running until it seems like August 28, 1940.]

(Hoku o Hawaii, 6/5/1940, p. 2)

I NA POE I PAA KA INOA O NA I'A LIKE OLE AME KO LAKOU ANO

Ka Hoku o Hawaii, Volume XXXV, Number 6, Aoao 3. Iune 5, 1940.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s