Palapala hoole na Amerika Huipuia, 1843.

NA KAMEHAMEHA III., KE LII O KO HAWAII NEI PAE AINA.

Ma ka inoa, a ma ka aoao hoi o na kanaka o Amerika Huipuia a me ko lakou aupuni, (owau, ka mea i kakauia ka inoa malalo, he luna au no ia aupuni) a i mea hoi e hoakaka aku i na kanaka a pau i kuleana ma keia mea, ua hoopukaia’ku nei,

KEIA PALAPALA HOOLE.

No ka hoolilo ana o Kamehameha III, ke alii, a me Kekauluohi ke kuhina, i keia pae aina o Hawaii nei ia George Paulet, kapena o ka moku Beritania, Carysfort, ma ka la 25 o Feberuari, 1843; a no ka owiliia hoi o ka waiwai a me na hana a ko Amerika poe noho maanei, i loko o ia kaili ana o keia aupuni, a iloko hoi o ia hana a ke alii, a me ke kuhina, ma ia hoolilo ana, (me ka hoole paha, me ka ole paha)—

Nolaila, ke hoike aku nei au i keia: Ke hoole ikaika aku nei au i keia mau hana a pau.

Eia hoi ka’u e hai aku ai: Mai ka la ma i lilo ai keia aupuni a hiki i ka wa e pau ai ka hana pu ana a na luna o Kamehameha III, me ko Beritania aupuni, maluna o Kamehameha III, a me Kapena Haku George Paulet e kau ai ka hewa o kela hana, keia hana e poho ai ka pono akaka o ko Amerika poe e noho nei i keia pae aina. [O laua no ke hewa] ina paha e keakeaia ke kahi kanaka o Amerika Huipuia, a ina paha e poho ko lakou waiwai, a ina paha e koiia lakou e uku i dute hooi ma ka waiwai i laweia mai, a ma na mea e paha o ke aupuni, a ina paha e hooukuia lakou ma ka hooko ana i kekahi o na kanawai a pau i hanaia e “ka poe luna Beritania,” oia hoi ke alii, Kamehameha III, a o kona pani hakahaka paha, a me Haku George Paulet, a me Duncan Forbes Mackay Esquire, a me Lieutenant Frere, no ka manuwa Beritania.

Hanaia keia ma kuu lima maluna o ka moku manuwa o Amerika Huipuia, o Constellation ka inoa, a ke ku nei ia mawaho, ma Honolulu (Oahu.) i keia la umikumamakahi o Iulai, 1843.

LAWRENCE KEARNY, aliii nui maluna o na manuwa a pau o Amerika Huipuia ma Asia.

(Nonanona, 7/25/1843, p. 21)

NA KAMEHAMEHA III., KE LII O KO HAWAII NEI PAE AINA.

Ka Nonanona, Buke 3, Pepa 3, Aoao 21. Iulai 25, 1843.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s