Lorenzo Lyons, translator of “The Raven”! 1871.

I posted the awesome translation of Poe’s “The Raven” back in 2013, but back then I did not realize that “Hawaii” was Lorenzo Lyons! Wow.

Ma ke aumoe pouliuli, ia’u i nalu a luluhi
Ma na mea kahiko loa, ane nalo aku no,
Kimo au la, ane moe, hikilele i ka lohe
I ka mea me he kikoni i koni ma ka puka o’u,
He malihini wahi au, i koni ma ka puka o’u,
Oia wale iho no….

1 thought on “Lorenzo Lyons, translator of “The Raven”! 1871.

  1. Ke Koraka!
    He nani nō a kupaianaha ka unuhi! Ua hoʻāʻo mua au e unuhi i ka paukū mua loa wale nō mai kā Lorenzo Lyons unuhi a ka namu haole. ʻAʻole au e lanakila e mālama i ka manaʻo māoli o ka paukū, akā naʻe, iaʻu e unuhi ana, ua ʻike nō au i ka nani o ka hana a Lyons. Ua maikaʻi loa kāna! Mahalo e ka poʻe o “nūpepa”. ʻOia wale iho nō!!!

Leave a Reply to Vanessa Lee-Miller Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s