Selection from Homer’s Iliad, 1868.

WRITING.

Greetings to you [E weli aku ana ia oe] O Maaa wind of my beloved land moistened by the light showers of Winter, and the fragrance-carrying Puulena wind of Mahamoku: O Honele Ihuanu of Albion,¹ aloha to you. It was many years ago when I was overcome by a sudden desire for the poems of the Iliad, the book of Homer of the Greeks, along with the Aeneid of Virgil of the Romans, as I assumed that these mele books were the greatest compositions of the world. I had a great desire to read wisely the lines which brought delight to my mind—however, I was held back by a great cliff from which I was not able to leap and dive to the other side where my mind desired, being that it was written in a superior foreign language reaching the very core of the tongue, which these lips could not mouth; the classical language of those poems. And because I saw these mele in English, translated by someone skilled in those classical languages, that is the reason I thought to bring it into our own language so that you as well may see some of those poems; and perhaps there will be some of you who will hold the past in high regard just as I do. The nature of this mele composed below is a conversation between Hector (a fearless Warrior of Troy) and his wife, Andromache, when they were being warred upon by Greece: The composition of this mele is near factual; and it is truly beautiful. Thus:

“A! e ke alii wiwo ole, i hea la oe e holo aku ai?
A hoopoina loa hoi i kau wahine a me kau keiki.
Aole anei ou manao i ka nui o ko maua pilikia?
Ia’u, he wahine kane ole, a me iala hoi he keiki makua ole?
No ka mea, aohe e mau ke ola ana penei ke ano:
E haule oe e pono ai, i hemolele ai kou alana ana.
Oiai, hookahi no o Helene, pukaka e na pukaua.
Ke kue mai nei na koa ia oe, a e pepehi mai auanei!
O! e ae mai ia’u, e na akua; Mamua o ko Heketa halawai ana mai me kona hoopai.
I ka luakupapau mua—Ka’u ia e noi nei i ka Lani!
Pela e kahe ai kuu mau la ma ka auwaha hookahi o ka ehaeha.
A palenaia e ke kaumaha, e like me ka hoomaka ana mai.
Aohe o’u makua e ola nei, e makena pu ai me a’u,
Aole hoi he makuakane a me ka makuahine,
Nana e kokua mai, a e malama pono mai.
Ua opiopi mai nei o Akile (Achilles) puhipuhiahi,
I ko kakou mau papohaku iloko o ke ahi.
A hooneoneo iho la ia Thebe.—
A pepehi iho la hoi i kuu makuakane koa!
O kona kulana ehaeha iloko o ka wa i lanakila mai ai,
He kuoo no ia, a me ka hoolulana ia e ka make,
O kona mau lima i hoolinolino ia e ka lanakila,
Ke pulama mai la mai ka hanaino ia mai e ka poe e?
A kukai aku la ia ia iho maluna o ke ahua kumakena,
I hooahua ia ae a me he mauna la,
Kahi i puhi ia ai kona mau iwi i ke ahi,
A na na wahine akua o ka mauna i hoohiwahiwa i kona halelua,
A na na kaikamahine ululaau a Iove,
I hooulu ae i ko lakou mau laau elama.
Ma ua wahi kuanea la a papaala,—
A ma ia lima hookahi no
I haule ai o’u mau kaikunane wiwo ole ehiku,
A iloko o ka la hookahi a ka eha,
I ike ia ai na puka pa o ka luaahi.
Oiai na pua bipi a me na ohana hipa momona
E ai ana iwaena o ko lakou mau kula uliuli
Ua pepehi ia iho la e na koa lapuwale!
E ola ana no hoi kuu makuahine,
E ike aku ana i na puali o ka poe lanakila,
Ka Moiwahine hoi o na aina laau o Hipopolakia,
A no ka lohi loa o kona mea hoopakele.
I leha hou aku ai oia
I kona aupuni aloha, me kona mau kula ponoi.
Auwe! o ka manawa ka ia * * *
I haule aku ai oia he ipo na ka make
A ka pua pana a Diana a me kana ka-ka-ka,
Ae, oiaio kuu Heketoa e ola nei,
Oia no kuu makuakane, kuu makuahine, a me o’u hoahanau a pau,
Auwe! kuu mau makua, a me o’u hoahanau,
Hookahi manawa ua pau lakou i ka nalo,
Ina e haule kuu Heketoa nei,
O kau wahine, a me kau keiki uuku pu iloko o ia make,
Ea, e hookanaka, he kane, a he makuakane hoi.
Aia ma kela wahi kahi i hanaino ai na Helene maiau,
Ma-o ma kahi o na laau figu uluwale,
E pili pu ana me na paia pa o Teroi nei,
Ooe mai keia hale kiai aku e kaoo ai oe i kou kulana,
Aia o Agemenona e kuhikuhi ana i kona poe Koa,
A aia hoi ke hele ae la o Tidide, Ajaka e hoa aku:
A aia ka o Saparetana ka mea i hooukiuki loa
Ke puahi ae la i kona poe kaoo koa:
Ekolu hoouka hahana ana mai a ko kakou mau enemi:
I alakai ia paha e na manaolana,
A i ole ia, i kauoha ia mai paha e ka Lani:
Na kela poe ma ke kula e hoouka aku ia lakou
Aka, ooe e kuu Heketoa, e noho oe maanei,
A e malama ia Teroi nei.”
Ekemu mai la ke alii,
“Oia pouhana, o ko’u manao no ia.
Aole oia wale no, aka o na hana a pau e pili ana i ke Kaua,
A pehe la aanei e hoonani mai ai na keiki kane,
O Teroi nei iloko o ke Kaua,
A me na wahine alii haaheo hoi o Teroi,
Nona na aahu e burumi ana i ka honua,
I kau hiwahiwa o kuu inoa mua,—
E haalele anei o Heketoa i ke kula o ke kaulana,
Oiai, ua hoopulapula ia o’u mau la opiopio,
E na eha a me na hui o ke kaua ana,
A ke koi mai nei kuu uhane ia’u i ke kahua Kaua,
E hookuu mai, owau mua e hooku i ka noho alii,
A e pulama mai hoi i ka nani o kuu makua kane a me ko’u,
No ka mea, pela auanei ka la i hookaia mai, ai e ka nele.
Nani ka haalulu o kuu puuwai oiai kuu elelo e olelo ana,
I ka la, ou, e ke alii o Teroi e kupee aku ai,
A ike i ka haule ana o kau mea Kaua, kou hopena nani,
A aole hoi he ino nana e hoeha mai i kuu manao.
Ua make kuu makuahine, ka luahi o kuu Kino.
Aole aenei hoi na oho keokeo o Piriama e holapu aku ai me ke koko.
Aole hoi o’u mau kaikaina e apu aku ai ia uka nei,
A ooe, e Anederomaki! O kou ehaeha ka’u i weliweli ai.
Ua ike au i kou haalulu ana, uwe ana i ka lawe pio ia aku,
A, Iloko i na milo lopi o Aregive ka pahu ku o ko makou Kaua
A o ka hapa nui o na auwe ana, kou ia,
E lawe ana i na leo koikoi o ka lanakila, a i ole ia,
E haawi mai ana i ka wai kaumaha mai ka punawai mai o Hiperia
A, oiai oe e u ana malalo o ka haawe o ke Ola,
E kahea mai lakou, “E nana i ka wahine a Heketoa ikaika.”
A o kekahi mau Helene haakei, ke noho mai nei e ike i kou mau waimaka.
A e wailanaia kou mau ehaeha a pau no kuu inoa,
Ua hala na manao no ka nani, a o ka hilahila ke hiki mai.
He tausani na ehaeha i hoala ia mai no’u nei,
E pono e moe anuanu e au mamua o ia la eehia,
I kaomi ia iho e ke Kiahoomanao palolo!
E opiopi ia kou Heketea, e ka hiamoe mau loa,
Ilohe ole ai ia ia i kou u ana, aole hoi i kou uwe ana.”
Pela i olelo ai ke alii kaulana o Teroi,
Hohola ae la oia i kona mau lima, e hopu aku i ke keiki,
Kapalili ae la ke keiki me ka uwe ma ka ppoli o kona mea hii.
No ka makau i ka hulali o ka papale hao a me ka hulu,
Me ka olioli malu i mino aka iho ai na makua,
Awiwi ae la o Heketoa, e hooluolu aku i kana keiki,
I ka makau hoi mai kona mau kuemaka mai,
A waiho iho la oia i kona papale i ka lepo,
Alaila honi ae la i ke keiki a hapai ae la ia ia i ka lewa
A i na aku i hoopii aku ai ka ka makua pule:—
“Ia oe! e ka mea nona ka nani i piha ai ka noho alii lani,
A ia oukou hoi a pau e na mana pio ole, e malama mai i kuu keiki,
E haawi ia ia, e like me a’u nei a e kukai hoi i ka hanohano.
E hoomalu ai i na Teroiana a e hoomau hoi i ka lei alii.
E hoala i ke Kaua e kue i na enemi o kona aina,
A e hookuu ae i ka Heketoa o ke au e hiki mai ana,
A i ka wa e lanakila ai mai loko mai o na pilikia.
Ana i puku ai i na koa me ka ikaika.
E hoonani mai auanei na pukaua ia ia
Me ka hooho mai. Ua ili mai ke kaulana o ka makuakane maluna o keia alii.”
Oiai pela—hooho mai la na leo olioli o Teroi
Puai mai la ka puuwai o kona makuahine i ka olioli,
Poha kona leo, a nana lealea mai la maluna ona—
Hoihoi ia mai la kana milimili i kona mau lima,
A waiho iho la oia i ke keiki ma kona poli nahenahe
Me ka malie—a me ka mino aka ana ia aku
O ke kupilikii o ka olioli ua hoopuehu kokeia e ka makau
He mau waimaka i awiliia e na hiohiona aka—
A kamailio mai la ke alii me ke ano waipahe,
A hoomaloo mai la i na kuluwaimaka helelei:—
“E Anaderomake e! e aho e manao aku kuu uhane nei,
No keaha la e hookio e ia ai kou puuwai e ka ehaeha?
No ka mea. Aohe lima e e hiki ke koho i ko’u la hoopai,
A hiki i ka wa a Ka Make e kono mai ai ia’u i ka hale anoano,
Ua hoopaa ia ka palena no na hanauna a pau o ka honua,
A o keia ka haawina paakiki o ko kakou hanau ana,
Aohe ikaika e hiki ke kue aku, aole hoi he mea mahuka e pakele,
E haule like ana no na mea a pau,
Mai ka mea wiwo ole a hiki i ka mea makau wale
Aohe mea i koe—aka e hoi wikiwiki oe i kau hana ma ka hale,
E alakai pono i ke kui milo, a e hooponopono i ka mea milo.
O ko’u hanohano nei aia i ke kulana o ke Kaua.
O ke kahua hoouka Kaua, ke anapuni no na kane,
Ma kahi e hakoko ai na Koa o ko’u wahi kupono ia e hiki mua ai.
O ka hiki mua iloko o ke kaeaea Kaua,
Ua like ia me ka hiki mua i ke kaulana.”—

ONIULA.

¹I am still trying to find out who Honele Ihuanu of Albion [Great Britain]  might be. Ihuanu is probably also a play on the wind by that name.

[This is a translation of most of The Meeting of Hector and Andromache in Homer’s Iliad. Oniula is very active as a translator in the early Hawaiian-Language Newspapers, and is the pen name of George W. Kanuha.]

(Kuokoa, 4/4/1868, p. 4)

KAKAU ANA.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke VII, Helu 14, Aoao 4. Aperila 4, 1868.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s