Law establishing board to certify medical kahuna, 1868.

HE KANAWAI

E HOONOHO AI I PAPA OLA HAWAII.

NO KA MEA, ua ikeia ka hemahema o na Apana kuaaina o keia Aupuni no na Kahuna Lapaau ole;

A NO KA MEA, ua nui na popilikia o ka lahui Hawaii no ka malama pono ole ia na Kahuna Lapaau maoli.

A NO KA MEA HOI, ua manaoia he mea kupono ka ae ana i na Kahuna Lapaau maoli. NOLAILA:

E HOOHOLOIA e ka Moi a me ka Hale Ahaolelo o ko Hawaii Pae Ainai akoakoa iloko o ka Ahaolelo Kaukanawai o ke Aupuni:

Pauku 1. Na ka Moi e hoonoho i ekolu kanaka maoli i Papa Ola Hawaii; a e noho lakou ma ia Oihana oiai ko ke Alii makemake;a na lakou e hoolohe e ninaninau i na kanaka maoli i makemake e lawelawe ma ka Oihana Lapaau ma keia Aupuni, ina ua makaukau lakou a ina hoi he mau kanaka maikai lakou.

Pauku 2. Na ia Papa Ola, a o ka hapa nui paha o lakou, e haawi i palapala i kela kanaka keia kanaka, a lakou e ike ai he makaukau ia, a he maikai hoi e hoomaopopo ana i kona ano pela.

Pauku 3. Na ke Kuhina Kalaiaina e haawi, ina he kupono ia i kona manao, i kela mea keia mea i hoike mai ia ia i ka palapala hoomaopopo, e like me ka Pauku 2, ke loaa mai ia ia na dala he umi.

Pauku 4. O kela a me keia kahuna lapaau, i laa ka laikini pela, e malama no ia i buke moolelo pololei i kakau pono ia no kona Oihana lapaau, e hoike mai ana i ke ano o na mai i lapaauia, i ke ano a me ka inoa o na laau lapaau, i ka nuio na mai i ola, i ka nui o na make, i ka inoa o na mea mai me ko lakou ano, he kane, a wahine paha, a me kahi i noho ai; a e wehe ia keia buke moolelo i kela manawa keia manawa a ka Papa Ola Hawaii, a o ke Kuhina Kalaiaina a o kona hope paha, i kauoha’ku ai; a o kela a me keia kahuna lapaau i kakau kupono ole i keia buke moolelo, a i hoike ole mai, a e hoole maoli paha i ka hoike ana mai ia buke, ke koiia oia e hoike mai, e hoopaiia oia i ka uku hoopai, aole i oi mamua o ka haneri hookahi dala, ke ku ka hewa ia ia imua o kekahi Lunakanawai Hoomalu a Apana paha.

Pauku 5. Ina e hana kekahi kahuna lapaau, a ina ku ia hewa ia ia  ma ke ano anaana, hoopiopio, hoounauna, a hoomanamana paha, alaila, e laweia kona laikini.

Pauku 6. O kela kanaka maoli, keia kanaka maoli, e lawelawe ana ma ka Oihana lapaau me ka loaa ole ia ia mamua i ka laikini i oleloia ma keia Kanawai e hoopaiia oia, ke ku kahewa ia ia  imua o kekahi  Lunakanawai Hoomalu a Apana paha, i na dala aole i oi mamua o ka haneri, aole no e emi malalo o ka iwakalua.

Pauku 7. E lilo keia i kanawai mai ka la aku o kona hooholoia ana.

Aponoia i keia la 23 o Iune, M. H. 1868.

KAMEHAMEHA R.

(Au Okoa, 7/9/1868, p. 4)

AuOkoa_7_9_1868_4.png

Ke Au Okoa, Buke IV, Helu 12, Aoao 4. Iulai 9, 1868.


AN ACT

To establish a Hawaiian Board of Health.

Whereas, the outer districts of this kingdom are greatly in want of physicians; and whereas, it is thought advisable to establish a system of licensing Hawaiian practitioners of medicine; therefore,

BE IT ENACTED, by the King and the Legislative Assembly of the Hawaiian Islands, in the Legislature of the Kingdom assembled:

Section  1. His Majesty the King shall appoint a Board of Health of native born Hawaiians, consisting of three persons, who shall serve during the King’s pleasure, and whose duty it shall be to examine and inquire into the qualifications and good moral characteristics of native Hawaiians who wish to practice medicine in this kingdom.

Sec. 2. Said Board, or a majority thereof, shall give to each candidate, of whose qualifications they are satisfied, a certificate to that effect.

Sec. 3. Upon the receipt of the certificate, as in Section 2 set forth, the Minister of Interior is hereby authorized, in his discretion, to grant to the applicant, upon the receipt of ten dollars, a license to practice medicine for one year.

Sec. 4. Every physician thus licensed shall keep a written record of all his business, setting forth the nature of the disease, the medicines used, the number of cures effected, the number of deaths, the names, sexes and places of residence of his patients; which book of record shall at all times be open to the inspection of the Hawaiian Board of Health, or the Minister of the Interior, or his agent; and any practitioner who shall not keep his record properly, or shall fail or refuse to exhibit the same when called upon to do so, shall,  upon conviction thereof,  before a Police or District Justice, be fined in a sum not exceeding one hundred dollars.

Sec. 5. Any practitioner who shall be convicted of the practice of Anaana, Hoopiopio, Hoounauna or Hoomanamana, shall forfeit his license.

Sec. 6. Any native Hawaiian who shall practice medicine without having obtained a license, as hereinbefore set forth, shall, upon conviction thereof, before a Police or District Justice, be fined in a sum not less than twenty nor more than one hundred dollars.

Sec. 7. This Act shall take effect and become a law from and after the date of its passage.

Approved this 23d day of June,1868.

Kamehameha R.

(Hawaiian Gazette, 7/1/1868, p. 2)

HawaiianGazette_7_1_1868_2

Hawaiian Gazette, Volume IV, Number 24, Page 2. July 1, 1868.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s