Law establishing board to certify medical kahuna, 1868.

HE KANAWAI

E HOONOHO AI I PAPA OLA HAWAII.

NO KA MEA, ua ikeia ka hemahema o na Apana kuaaina o keia Aupuni no na Kahuna Lapaau ole;

A NO KA MEA, ua nui na popilikia o ka lahui Hawaii no ka malama pono ole ia na Kahuna Lapaau maoli.

A NO KA MEA HOI, ua manaoia he mea kupono ka ae ana i na Kahuna Lapaau maoli. NOLAILA: Continue reading

Kahuna lapaau and the law, 1886.

AN ACT

To Regulate the Hawaiian Board of Health.

Be it enacted by the King and the Legislative Assembly of the Hawaiian Islands in the Legislature of the Kingdom Assembled:

Section 1. His Majesty the King shall appoint five native Hawaiians to be a Hawaiian Board of Health, and His Majesty the King shall appoint one of them to be President of said Board, and all of said Board shall be persons skilled in the practice of native medicine, of good character, and they shall serve during the King’s pleasure.

Section 2. It shall be the duty of said Hawaiian Board of Health to hear all applications made by native Hawaiians who wish to practice native medicine in this Kingdom for the cure of any kind of disease, or for the cure of chronic diseases or hereditary diseases, or for the cure of broken bones.

Section 3. Said Board, or a majority thereof, shall give to each applicant a certificate certifying to the Minister of the Interior the qualification of the applicant to practice native medicine in any kind of disease, or for the treatment of chronic disease or hereditary diseases, of the cure of broken bones, as may be stated in the application.

Section 4. The Minister of the Interior shall grant on the order of the said Board a license to any applicant who has received a certificate of his qualification to practice medicine in any kind of disease, upon receiving twenty dollars.

Section 5. Every person so licensed to practice medicine, as in Section 4 of this Act specified, shall keep records of his practice of medicine, and shall enter correctly in such records all the business done by him. Any person who shall practice hoomanamana, hoopiopio, anaana, or hoounauna, shall have his license cancelled immediately. Continue reading