More coverage of Queen Kapiolani’s seeing her people at Kahakaaulana, 1881.

Response of the Princess Regent to the Small Pox Patients.

On Saturday last week, the Queen went to the seaside of Kahakaaulana to see the small pox patients. The Alii did not get off of her car, but she graciously spoke with the patients at the door of the building. The alii was accompanied by Kapooloku and Kekaulike, and J. M. Kapena.

After the Queen left, she sent gifts of food of all sorts for the patients. Attached was a letter from the Princess Regent [Kahu Aupuni], and it was read before the patients, and this is it below:

E na makamaka:—Ke hoouna aku nei au i ko’u aloha paumako ia oukou e ka poe i loohia i ka pilikia a ka mai hebera, ka mea nana e hoopihoihoi nei i ka noho ana a ko kakou anaina iloko o keia mau la. He mea kaumaha walohia i ko’u manao ka hoea ana mai o keia mai lele iwaena o ko kakou poai, oiai na la makamua o ko’u hoao palupalu ana e hooponopono i na oihana o ko kakou aupuni. Mai ka wa a ka mai i hoomaka ai e pahola mawaena o kakou, ua lilo he mea pihoihoi a noonoo nui ia’u na hopena walohia a keia mai e hana mai ai, a ua hoao, a ke hooikaika nei no ke Aupuni, e like me na kokua a me na makaukau a pau e hiki ai ke hoomalielie a ke kaohi mai i ka laulaha akea loa ana a me kinai ana i ka mai makamaka ole e pahola nei mawaena o kakou. No ke aloha a me ka minamina i ko kakou lahuikanaka, o ko’u ake nui o ka ike aku ia oukou a pau, e hoola ia mai ko oukou mau palapu mai, a e hoihoi ia me ka maikai o  ke ola i na poli o ko oukou mau ohana.

E na makamaka,—ke noi a ke poloai aku nei au, e oluolu oukou, e haawi aku i ka maliu akahai a me ka hoolohe pono ana i na kuhikuhi a me na hooponopono ana a ka poe i hoonohoia aku e lapaau ia oukou; a na ke ahonui a me ka lokomaikai lua ole o ka Lani e haawi mai ia oukou i ka maha, ka oluolu a me ka pohala maikai ana, oiai, iloko o keia mau la o ko kakou kupilikii a me ka ehaeha.

Liliuokalani, P. R.
Halealii Iolani, Mar. 26, 1881.

(Kuokoa, 4/2/1881, p. 2)

Kuokoa_4_2_1881_2

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XX, Helu 14, Aoao 2. Aperila 2, 1881.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s