More coverage of Queen Kapiolani at Kahakaaulana, 1881.

QUEEN KAPIOLANI AT KAHAKAAULANA.

On Saturday, March 26 past, our Queen graciously went down to see her distressed makaainana at Kahakaaulana, the people separated from the healthy under quarantine by the government. The Queen went because of her aloha and her desire to see for herself how the afflicted group of her lahui are being cared for, and to see how they are living, how they are being treated, their bedding, food, and other necessities which her loving heart for her makaainana thought to help to her abilities. The Queen was accompanied by her younger sibling Pooloku and Kekaulike and the honorable Minister of the Interior [Henry A. P. Carter] and J. M. Kapena [John M. Kapena].

When they arrived at the place of the patients, the queen went around the hospitals while on her car, and inquired and questioned about the necessities of the patients’ living, and as we reported to the public when we went around the grounds where the patients are, so did the patients respond, that they were satisfied with what the government supplied.

The Princess Regent, while she is guiding the nation [as King Kalakaua is away on his famous travels around the world], graciously sent by the hand of one of the visitors mentioned above, the Hon. J. M. Kapena, the letter below, filled with aloha for her makaainana, that was read before the patients, and this is how it read:

E na makamaka:—Ke hoouna aku nei au i ko’u aloha paumako ia oukou e ka poe i loohia i ka pilikia a ka mai hebera, ka mea nana e hoopihoihoi nei i ka noho ana a ko kakou anaina iloko o keia mau la. He mea kaumaha walohia i ko’u manao ka hoea ana mai o keia mai lele iwaena o ko kakou poai, oiai na la makamua o ko’u hoao palupalu ana e hooponopono i na oihana o ko kakou aupuni. Mai ka wa a ka mai i hoomai [hoomaka] ai e pahola mawaena o kakou, ua lilo he mea pihoihoi a noonoo nui ia’u na hopena walohia a keia mai e hana mai ai, a ua hoao, a ke hooikaika nei no ke Aupuni, e like me na kokua a me na makaukau a pau e hiki ai ke hoomalielie a ke kaohi mai i ka laulaha akea loa ana a me kinai ana i ka mai makamaka ole e pahola nei mawaena o kakou. No ke aloha a me ka minamina i ko kakou lahuikanaka, o ko’u ake nui o ka ike aku ia oukou a pau, e hoola ia mai ko oukou mau palapu mai, a e hoihoi ia me ka maikai o  ke ola i na poli o ko oukou mau ohana.

E na makamaka,—ke noi a ke poloai aku nei au, e oluolu oukou, e haawi aku i ka maliu akahai a me ka hoolohe pono ana i na kuhikuhi a me na hooponopono ana a ka poe i hoonohoia aku e lapaau ia oukou; a na ke ahonui a me ka lokomaikai lua ole o ka Lani e haawi mai ia oukou i ka maha, ka oluolu a me ka pohala maikai ana, oiai, iloko o keia mau la o ko kakou kupilikii a me ka ehaeha.

Liliuokalani, P. R.
Halealii Iolani, Mar. 26, 1881.

(Ko Hawaii Pae Aina, 4/2/1881, p. 2)

KHPA_4_2_1881_2

Ko Hawaii Pae Aina, Buke IV, Helu 14, Aoao 2. Aperila 2, 1881.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s