Memorial of Protest from the women of Hilo, 1898.

KUE MEMORIALA.

O makou o na Komite o ka Ahahui Aloha Aina o na Wahine i kohoia e ka halawai i noho ma ka la 29 o Sepatemaba 1898, ma Hilo Taona.

Ma keia ke kue loa aku nei i ka Memoriala a ka Ahahui Kuwaena o ka Ahahui Aloha Aina o na Wahine o Honolulu, malalo o na kumu kupono.

  1. Aole i kuahaua mai ka Ahahui Aloha Aina Kuwaena o na Wahine o Honolulu i na Ahahui la la o na Wahine a puni ka Paeaina, e huipu aku a kuka me lakou i ka lakou Memoriala a hooholo lokahi ia alaila pono.
  2. Ko lakou lahui pu ana aku i na Ahahui e ae e noho ana a puni ka Paeaina i holo pu ole me ko lakou mau manao, he mau hana apuhi maopopo keia.
  3. Nolaila, o makou o ka Ahahui Aloha Aina o na Wahine o Hilo Taona, ke unuhi nei makou ia makou iho mailoko mai o kela Ahahui Kuwaena mai o Honolulu a ku kaawale loa ma na ano a pau. Aohe o makou kuleana iki i koe me lakou.

Me ka oiaio,

Mrs. Annie Lewis,
” Kekona Pilipo,
” Alai Akamu,
” Hattie Nailima,
” Mihana Ai,
” Lilia West.
” M. K. Kaiuaola.

Na Komite.

Hilo, Hawaii, Sept. 29, 1898.

(Aloha Aina, 10/8/1898, p. 3)

AlohaAina_10_8_1898_3.png

Ke Aloha Aina, Buke IV, Helu 41, Aoao 3. Okatoba 8, 1898.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s