Memorial of Protest from the women of Hilo, 1898.

KUE MEMORIALA.

O makou o na Komite o ka Ahahui Aloha Aina o na Wahine i kohoia e ka halawai i noho ma ka la 29 o Sepatemaba 1898, ma Hilo Taona.

Ma keia ke kue loa aku nei i ka Memoriala a ka Ahahui Kuwaena o ka Ahahui Aloha Aina o na Wahine o Honolulu, malalo o na kumu kupono. Continue reading