Kuhio’s accomplishments did not come single-handedly, 1939.

Na “Poe Kaulio” Eha

Ka moolelo o keia kii i paiia ma Honolulu he mau makahiki mamua o ka hooholo ia ana o ke Kanawai Hoopulapula. He eha (4) keia poe Hawaii a he mau la mahope o ka hoi ana mai o ka Elele Alii Kuhio mai Wakinekona, i akoakoa ai keia poe ma Pualeilani ma Waikiki no ke kuka ana i ke kumuhana “Hoopulapula o na Hawaii” a mahope oia kukakuka ana i hele ai keia poe i ke kaona e paiia ke kii ma ka hale pa’i o Wiliama ma alanui Papu, oiai ua makemake ka Elele Alii e loaa ona kii e hiki ai iaia ke hoikeike i kona mau hoa ahaolelo ma Wakinekona, i kona mau pukaua na lakou e hapai i keia kumuhana ano nui no ka hoopulapula i kona lahui i ikeia ko lakou emi, i ka wa e noho ai ka ahaolelo ma Hawaii, ke ae ia mai keia kumuhana e ka ahaolelo lahui.

He elua makahaiki mamua o ka hooholo ia ana o ke kanawai Hoopulapula i kuka ia ai ke kumuhana Hoopulapula o na Hawaii e keia poe, mahope mai i komo mai ai na hoaalohae a’e, o Keoni Waika, Noa Aluli, Akaiko Akana, Emila Mula, loio Amerika Breckons, ame na hoa aloha e a’e, a hoolala ia ka bila kanawai i hookomo ia iloko o ka Senate e Jno Wise (Keoni Waika) kakoo ia e Desha (Kiwini) ame Jno Lane (Keoni Lane) a i ka komo ana i ka Hale, na ka hooponopono noeau a ka lunahoomalu Linekona Holstein oiai oia i alakai ai ka Hale i lilo ai ke kanawai a ke Alii Kuhio i kanawai, a hoaponoia e ka ahaolelo lahui ma Wakinekona. I ka makahiki 1921 i holo ai keia kumuhana i ka ahaolelo o Hawaii a i ka 1919 i pai ia ai keia kii. He mea moolelo mau ia e Kuhio, o keia poe ekolu i hoike ia ma keia kii, o kona aha kuhina (cabinet) ia, a he oiaio ua ku pu keia poe mahope o ka Elele Alii a hala wale no oia i ka makahiki 1922. O ka mea apiki, o keia poe kuhina a Kuhio, hookahi i ukali mahope o ke Alii, a koe elua e ola mai nei, ua 74 kekahi oia o Linekona e noho mai nei i Maui a ua poo hina keokeo ka lauoha o John Lane e noho mai nei i Honolulu, aole hookahi o lakou i ai i ka luhi a ke Alii i imi ai no kona lahui, he poe okoa wale no kei pomaikai me na dala mahuahua o ka mahina, na ha’i i luhi a he poe okoa kei ohi i na pomaikai, he olelo pinepine keia a Kiwini a he moolelo no kana e hoopilipili mau ai ke haiolelo, no keia luhi ana o keia aha kuhina a Kuhio. He kii poina ole keia a Kuhio ame kona aha kuhina.

[See the following post for an English translation done in the following issue of The Star of Hawaii!]

See here for a much clearer image from the Hawaii State Archives Digital Collection!!]

(Hoku o Hawaii, 4/26/1939, p. 1)

Na "Poe Kaulio" Eha

Ka Hoku o Hawaii, Volume XXXIII, Number 52, Aoao 1. Apelila 26, 1939.

1 thought on “Kuhio’s accomplishments did not come single-handedly, 1939.

  1. Pingback: Kuhio’s “Four Horsemen,” a translation from the time! 1939. | nupepa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s