Kuhio’s accomplishments did not come single-handedly, 1939.

Na “Poe Kaulio” Eha

Ka moolelo o keia kii i paiia ma Honolulu he mau makahiki mamua o ka hooholo ia ana o ke Kanawai Hoopulapula. He eha (4) keia poe Hawaii a he mau la mahope o ka hoi ana mai o ka Elele Alii Kuhio mai Wakinekona, i akoakoa ai keia poe ma Pualeilani ma Waikiki no ke kuka ana i ke kumuhana “Hoopulapula o na Hawaii” a mahope oia kukakuka ana i hele ai keia poe i ke kaona e paiia ke kii ma ka hale pa’i o Wiliama ma alanui Papu, oiai ua makemake ka Elele Alii e loaa ona kii e hiki ai iaia ke hoikeike i kona mau hoa ahaolelo ma Wakinekona, i kona mau pukaua na lakou e hapai i keia kumuhana ano nui no ka hoopulapula i kona lahui i ikeia ko lakou emi, i ka wa e noho ai ka ahaolelo ma Hawaii, ke ae ia mai keia kumuhana e ka ahaolelo lahui.

He elua makahaiki mamua o ka hooholo ia ana o ke kanawai Hoopulapula i kuka ia ai ke kumuhana Hoopulapula o na Hawaii e keia poe, mahope mai i komo mai ai na hoaalohae a’e, o Keoni Waika, Noa Aluli, Akaiko Akana, Emila Mula, loio Amerika Breckons, ame na hoa aloha e a’e, a hoolala ia ka bila kanawai i hookomo ia iloko o ka Senate e Jno Wise (Keoni Waika) kakoo ia e Desha (Kiwini) ame Jno Lane (Keoni Lane) a i ka komo ana i ka Hale, na ka hooponopono noeau a ka lunahoomalu Linekona Holstein oiai oia i alakai ai ka Hale i lilo ai ke kanawai a ke Alii Kuhio i kanawai, a hoaponoia e ka ahaolelo lahui ma Wakinekona. I ka makahiki 1921 i holo ai keia kumuhana i ka ahaolelo o Hawaii a i ka 1919 i pai ia ai keia kii. He mea moolelo mau ia e Kuhio, o keia poe ekolu i hoike ia ma keia kii, o kona aha kuhina (cabinet) ia, a he oiaio ua ku pu keia poe mahope o ka Elele Alii a hala wale no oia i ka makahiki 1922. O ka mea apiki, o keia poe kuhina a Kuhio, hookahi i ukali mahope o ke Alii, a koe elua e ola mai nei, ua 74 kekahi oia o Linekona e noho mai nei i Maui a ua poo hina keokeo ka lauoha o John Lane e noho mai nei i Honolulu, aole hookahi o lakou i ai i ka luhi a ke Alii i imi ai no kona lahui, he poe okoa wale no kei pomaikai me na dala mahuahua o ka mahina, na ha’i i luhi a he poe okoa kei ohi i na pomaikai, he olelo pinepine keia a Kiwini a he moolelo no kana e hoopilipili mau ai ke haiolelo, no keia luhi ana o keia aha kuhina a Kuhio. He kii poina ole keia a Kuhio ame kona aha kuhina.

[See the following post for an English translation done in the following issue of The Star of Hawaii!]

See here for a much clearer image from the Hawaii State Archives Digital Collection!!]

(Hoku o Hawaii, 4/26/1939, p. 1)

Na "Poe Kaulio" Eha

Ka Hoku o Hawaii, Volume XXXIII, Number 52, Aoao 1. Apelila 26, 1939.

The royal mausoleum converted into a chapel, 1922.

DEDICATED AS A CHAPEL

On this past Sunday, that being the birthday of the Royal Representative Kuhio, the mausoleum that holds the bones of the alii of Hawaii nei in the cemetery of Nuuanu was made into a chapel for all the Hawaiian societies of Honolulu who wish to hold services there.

This house of the Chiefs was consecrated by the Bishop L. A. Motte [John D. LaMothe] of the Anglican Church [hoomana Pelekane] and assisted by Rev. S. L. Desha, Sr. of Hilo, as was planned earlier.

There were many people who came to see the consecration, and the ceremony was done with much reverence. This will likely make this house of the Alii a unforgettable [?] monument to all the alii of Hawaii.

[Much of the Hilo newspaper, Hoku o Hawaii, is digitized badly, and can hardly be read. This particular article is one of the better ones. I hope all of the illegible articles are not important ones!]

(Hoku o Hawaii, 3/30/1922, p. 3)

HOOLAAIA I HALEPULE

Ka Hoku o Hawaii, Buke XV, Helu 44, Aoao 3. Maraki 30, 1922.