Looking back to the Hawaiian football champions of 1895, 1926.

WINNERS OF FIRST MAINLAND — ISLAND GRID TILT

Here is the Honolulu team, island champions and victors over the Navy champs from Philadelphia. Top row, standing, left to right—Billie Cornwell, Chris Holt, Louis Singer. Continue reading

Nihoa or Bird Island, J. J. Williams, 1885.

This is one of the few surviving images of Nihoa taken on the 1885 trip by J. J. Williams. According to Sereno E. Bishop in the previous post, “The photographers had been half drowned and lost most of their instruments and plates.” The original of this photograph is located at the Hawaii State Archives.

PP-45-10-006-00001

Hawaii State Archives, PP-45-10_006

Boat races celebrating the 49th birthday of King Kalakaua, 1885.

[Found under: “Ka La 16 o Novemaba.”]

THE RACES.

1—Yacht race [Heihei moku liilii]; Healani, Kahihilani, and Pokii, the one with the first name won.

2—Four-oared boat race, stationary seats [Heihei waapa eha hoe, noho’na kupaa]; Alvina, and Pualii, the first one won.

3—Canoe race. There were two canoes in this race, Mokauea and another, and the one with the first name won.

4—Whaleboat race [Heihei waapa hueloboti], Lanai and Homai; the one with the last name won.

5—Six-oared boat race of the senior crews of the Myrtle Boat Club and the Iolani Boat Club. Alice M. and Poomaikelani are the boats that raced, and the one with the last name won.

6—Swimming race, Mahuka, David, Kuia, and Koamahu, with the one with the last name winning.

7—Single scull race [Heihei waapa pukahi], but there was no race because of a lack of good conditions at the race grounds that day, being that the ocean was blustery [e ooloku ana].

8—Six-oared boat race of the junior crews of the Myrtle Boat Club and Kaiulani Boat Club. Alice M and Kaiulani were the boats that competed with the one with the last name winning.

This was the end of the races from the morning until 12 noon. 21 guns were sounded, and the scheduled races took an intermission. At this time, the boats of the Blacksmiths [Amara] and the Mechanics [Hana Lima Akamai] arrived at the grounds; Puaala and Malia were their boats with Puaala of the Blacksmiths winning.

ONE O’CLOCK.

9—Yacht race [Heihei moku liilii], Pokii, Mabel, Pauline, Lina and Commodore; with the one with the first name winning.

10—Racine canoe race [Heihei waapa], but they did not race.

11—Four-oared boats of the senior crews of Myrtle Boat Club and Iolani Boat Club; Alf Rogers and Poomaikelani, with the one with the first name winning.

12—Canoe sailing race [Heihei waa pe-a], Fleur de Lis, Mignon, Tippecanoe, and Pokui, with the one with the last name winning.

13—Diving Contest [Heihei luu], open to all, and Pelehu won with the time of 2 min. 54 seconds.

14—Whaleboat race with five oars; Lanai, Homai, and Kawaihae; Homai won.

15—Six-oared boats of the junior crews of the Myrtle Boat Club and Kaiulani Boat Club; Alf Rogers and Kaiulani, with the one with the last name winning.

16—Single sculls race [Heihei waapa pukahi], Novice, Malolo, and Benicia, with the one with the last name winning.

17—Launch race [Heihei lana], Kuliaikanuu and Hanakeoki, with the one with the first name taking the win, although it was contested.

It was a breezy day, and the race grounds outside were blustery, but not so inside; a sudden shower sprinkled down but not so much; the citizens were filled with joy that day; some were drunk, and some fought, while some gambled, some were lucky and some were routed. In the evening the cannons again sounded.

[I was reminded of this by today’s post by the Hawaiian Historical Society of a picture of the Poomaikelani (from the Hawaii State Archives)!]

(Kuokoa, 11/21/1885, p. 3)

NA HEIHEI.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XXIV, Helu 47, Aoao 3. Novemaba 21, 1885.

Kuhio’s “Four Horsemen,” a translation from the time! 1939.

The Four Horsemen

The above picture was taken at Honolulu a few years before the passage of the Rehabilitation Law. There were four of these Hawaiians, and a few days after the return of the Delegate Prince Kuhio from Washington, assembled at Pualeilani at Waikiki to discuss the subject “Rehabilitation of the Hawaiians and after that discussion, these men went to town and had their picture taken at the William’s Gallery on Fort Street, as it was the Prince’s wish, so that he can show to his fellow congressmen at Washington his backers that brought up this important matter for rehabilitating its people, known to be decreasing, during the session of the Hawaii legislature, if the measure is allowed by congress. They are sitting. Prince Kuhio, standing, from left to right, Rev. S. L. Desha, Sr., John C. Lane and H. L. Holstein.

Continue reading

Kuhio’s accomplishments did not come single-handedly, 1939.

Na “Poe Kaulio” Eha

Ka moolelo o keia kii i paiia ma Honolulu he mau makahiki mamua o ka hooholo ia ana o ke Kanawai Hoopulapula. He eha (4) keia poe Hawaii a he mau la mahope o ka hoi ana mai o ka Elele Alii Kuhio mai Wakinekona, i akoakoa ai keia poe ma Pualeilani ma Waikiki no ke kuka ana i ke kumuhana “Hoopulapula o na Hawaii” a mahope oia kukakuka ana i hele ai keia poe i ke kaona e paiia ke kii ma ka hale pa’i o Wiliama ma alanui Papu, oiai ua makemake ka Elele Alii e loaa ona kii e hiki ai iaia ke hoikeike i kona mau hoa ahaolelo ma Wakinekona, i kona mau pukaua na lakou e hapai i keia kumuhana ano nui no ka hoopulapula i kona lahui i ikeia ko lakou emi, i ka wa e noho ai ka ahaolelo ma Hawaii, ke ae ia mai keia kumuhana e ka ahaolelo lahui.

He elua makahaiki mamua o ka hooholo ia ana o ke kanawai Hoopulapula i kuka ia ai ke kumuhana Hoopulapula o na Hawaii e keia poe, mahope mai i komo mai ai na hoaalohae a’e, o Keoni Waika, Noa Aluli, Akaiko Akana, Emila Mula, loio Amerika Breckons, ame na hoa aloha e a’e, a hoolala ia ka bila kanawai i hookomo ia iloko o ka Senate e Jno Wise (Keoni Waika) kakoo ia e Desha (Kiwini) ame Jno Lane (Keoni Lane) a i ka komo ana i ka Hale, na ka hooponopono noeau a ka lunahoomalu Linekona Holstein oiai oia i alakai ai ka Hale i lilo ai ke kanawai a ke Alii Kuhio i kanawai, a hoaponoia e ka ahaolelo lahui ma Wakinekona. I ka makahiki 1921 i holo ai keia kumuhana i ka ahaolelo o Hawaii a i ka 1919 i pai ia ai keia kii. He mea moolelo mau ia e Kuhio, o keia poe ekolu i hoike ia ma keia kii, o kona aha kuhina (cabinet) ia, a he oiaio ua ku pu keia poe mahope o ka Elele Alii a hala wale no oia i ka makahiki 1922. O ka mea apiki, o keia poe kuhina a Kuhio, hookahi i ukali mahope o ke Alii, a koe elua e ola mai nei, ua 74 kekahi oia o Linekona e noho mai nei i Maui a ua poo hina keokeo ka lauoha o John Lane e noho mai nei i Honolulu, aole hookahi o lakou i ai i ka luhi a ke Alii i imi ai no kona lahui, he poe okoa wale no kei pomaikai me na dala mahuahua o ka mahina, na ha’i i luhi a he poe okoa kei ohi i na pomaikai, he olelo pinepine keia a Kiwini a he moolelo no kana e hoopilipili mau ai ke haiolelo, no keia luhi ana o keia aha kuhina a Kuhio. He kii poina ole keia a Kuhio ame kona aha kuhina.

[See the following post for an English translation done in the following issue of The Star of Hawaii!]

See here for a much clearer image from the Hawaii State Archives Digital Collection!!]

(Hoku o Hawaii, 4/26/1939, p. 1)

Na "Poe Kaulio" Eha

Ka Hoku o Hawaii, Volume XXXIII, Number 52, Aoao 1. Apelila 26, 1939.

Curtis P. Iaukea’s recollections of the Liliuokalani Educational Society, 1912.

MEMORANDA RE HUI HOONAAUAO LILIUOKALANI.

[The following link is of a document found at the Hawaii State Archives. It is commentary by Curtis P. Iaukea on the Liliuokalani Educational Society. He gives the year 1886 as the beginning of the Society. It is word searchable.]

Hui Hoonaauao Liliuokalani

(Hawaii State Archives, Liliuokalani Trust,
Liliuokalani Education Society, M-397)

More on the flag from Iolani Palace, 2011.

After putting up the article from 1918 about the search for the flag from the Palace earlier this week, I went to the Archives just to see.

303

FLAGS – ROYAL STANDARD
4′ x 12′
Marked on hoists: Royal Hawaiian Islands.
Royal Crest on a gold field. Badly burnt and repaired,
June 1940.

This flag is said to be Queen Liliuokalani’s Royal Standard that was lowered from Iolani Palace on January 17, 1893 by Captain John Good, N. G. H.

Source: Transferred from West Point Museum, Sept. 26, 1978 and received by Gov. George Ariyoshi, Oct. 3, 1978. Transfer arranged by John W. Bryan, Sr. (grandson of Capt. John Good) who originally donated the flag to West Point Museum, in June 1925.

See Correspondence file for further info.

Hawaii State Archives card catalogue

from Archives, 12/9/2011