Akaiko Akana offers prayer before the Congress of the United States, 1921.

HAWAIIAN PASTOR GIVES PRAYER

In a letter from Princess Elizabeth Kalanianaole from Washington received by Mrs. Julia Desha reported that the Rev. Akaiko Akana was requested by the Speaker of the House of Representatives in Washington to give the opening prayer on a morning when the proceedings of the House of Representatives were opened, and that solemn voice of prayer given by the Hawaiian Pastor was listened carefully to by the distinguished Members of that Body. This was a great honor given to the Kahu of the Kawaiahao Church, and it was the very first time the first words of prayer given by a Hawaiian Pastor was heard in that world-renown Legislative Building. Continue reading

Kuhio’s “Four Horsemen,” a translation from the time! 1939.

The Four Horsemen

The above picture was taken at Honolulu a few years before the passage of the Rehabilitation Law. There were four of these Hawaiians, and a few days after the return of the Delegate Prince Kuhio from Washington, assembled at Pualeilani at Waikiki to discuss the subject “Rehabilitation of the Hawaiians and after that discussion, these men went to town and had their picture taken at the William’s Gallery on Fort Street, as it was the Prince’s wish, so that he can show to his fellow congressmen at Washington his backers that brought up this important matter for rehabilitating its people, known to be decreasing, during the session of the Hawaii legislature, if the measure is allowed by congress. They are sitting. Prince Kuhio, standing, from left to right, Rev. S. L. Desha, Sr., John C. Lane and H. L. Holstein.

Continue reading

Kuhio’s accomplishments did not come single-handedly, 1939.

Na “Poe Kaulio” Eha

Ka moolelo o keia kii i paiia ma Honolulu he mau makahiki mamua o ka hooholo ia ana o ke Kanawai Hoopulapula. He eha (4) keia poe Hawaii a he mau la mahope o ka hoi ana mai o ka Elele Alii Kuhio mai Wakinekona, i akoakoa ai keia poe ma Pualeilani ma Waikiki no ke kuka ana i ke kumuhana “Hoopulapula o na Hawaii” a mahope oia kukakuka ana i hele ai keia poe i ke kaona e paiia ke kii ma ka hale pa’i o Wiliama ma alanui Papu, oiai ua makemake ka Elele Alii e loaa ona kii e hiki ai iaia ke hoikeike i kona mau hoa ahaolelo ma Wakinekona, i kona mau pukaua na lakou e hapai i keia kumuhana ano nui no ka hoopulapula i kona lahui i ikeia ko lakou emi, i ka wa e noho ai ka ahaolelo ma Hawaii, ke ae ia mai keia kumuhana e ka ahaolelo lahui.

He elua makahaiki mamua o ka hooholo ia ana o ke kanawai Hoopulapula i kuka ia ai ke kumuhana Hoopulapula o na Hawaii e keia poe, mahope mai i komo mai ai na hoaalohae a’e, o Keoni Waika, Noa Aluli, Akaiko Akana, Emila Mula, loio Amerika Breckons, ame na hoa aloha e a’e, a hoolala ia ka bila kanawai i hookomo ia iloko o ka Senate e Jno Wise (Keoni Waika) kakoo ia e Desha (Kiwini) ame Jno Lane (Keoni Lane) a i ka komo ana i ka Hale, na ka hooponopono noeau a ka lunahoomalu Linekona Holstein oiai oia i alakai ai ka Hale i lilo ai ke kanawai a ke Alii Kuhio i kanawai, a hoaponoia e ka ahaolelo lahui ma Wakinekona. I ka makahiki 1921 i holo ai keia kumuhana i ka ahaolelo o Hawaii a i ka 1919 i pai ia ai keia kii. He mea moolelo mau ia e Kuhio, o keia poe ekolu i hoike ia ma keia kii, o kona aha kuhina (cabinet) ia, a he oiaio ua ku pu keia poe mahope o ka Elele Alii a hala wale no oia i ka makahiki 1922. O ka mea apiki, o keia poe kuhina a Kuhio, hookahi i ukali mahope o ke Alii, a koe elua e ola mai nei, ua 74 kekahi oia o Linekona e noho mai nei i Maui a ua poo hina keokeo ka lauoha o John Lane e noho mai nei i Honolulu, aole hookahi o lakou i ai i ka luhi a ke Alii i imi ai no kona lahui, he poe okoa wale no kei pomaikai me na dala mahuahua o ka mahina, na ha’i i luhi a he poe okoa kei ohi i na pomaikai, he olelo pinepine keia a Kiwini a he moolelo no kana e hoopilipili mau ai ke haiolelo, no keia luhi ana o keia aha kuhina a Kuhio. He kii poina ole keia a Kuhio ame kona aha kuhina.

[See the following post for an English translation done in the following issue of The Star of Hawaii!]

See here for a much clearer image from the Hawaii State Archives Digital Collection!!]

(Hoku o Hawaii, 4/26/1939, p. 1)

Na "Poe Kaulio" Eha

Ka Hoku o Hawaii, Volume XXXIII, Number 52, Aoao 1. Apelila 26, 1939.