Disclaimer and the power of the missionaries and the church, 1869.

A disclaimer:

Mamuli o ke kono ana mai a ka lehulehu e hoopuka i Kaao a moolelo Hawaii a haole ma ko kakou nupepa, a no ka mea hoi, no ka lehulehu ka nupepa, nolaila, ua ae aku makou e hoopukaia ke Kaao Hawaii malalo iho nei. Aka, ke noi nei makou, o na olelo maalea a me na olelo hoomanamana o ka wa kahiko, aole no ia he mea na kakou e manaoio aku ai; he hoike ana ia i ke ano hupo loa o ko kakou lahui i kela wa. O na hewa a me na olelo pelapela, e kapae loa aku ka haku Kaao ia mea mai kona kakau ana mai.

[Because of the prompting by the public for us to publish Hawaiian and haole Kaao and moolelo in our newspaper, and for the reason that it is a newspaper for all, therefore, we have agreed to print the Hawaiian Kaao below. But we ask, pertaining to the deceitful words and the superstitious words of the olden days, those are not something for us to believe in; they show how ignorant our lahui was in those days. The evil things and filthy words should be expunged from their writing by the writers of Kaao.]

[This disclaimer appeared at the top of the serial Kauai story of Kauilani by Samuela Kapohu from its first appearance on 9/18/1869, to its conclusion on 2/12/1870.]

(Kuokoa, 9/18/1869, p. 1)

Kuokoa_9_18_1869_1

Ka Nupepa Kuokoa, Buke VIII, Helu 38, Aoao 1. Sepatemaba 18, 1869.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s