Inspiration for “Ka Pua o ka Makahala”? 1862.

He Inoa no Uila.

Auhea wale ana oe,
E ka pua Kamakahala,
Mai hoohala mai oe,
I ka pili la ua paa, Continue reading