Yesterday, the smell of ink and paper, and the echo of the printing press, 1913.

THIS IS A PICTURE OF THE NEW HOME OF THE KUOKOA ON KING STREET.

O KE KII KEIA O KA HOME HOU O KE KUOKOA MA KE ALANUI MOI.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke LI, Helu 14, Aoao 2. Aperila 11, 1913.