A mele honoring William Ulunui Sheldon, 1891.

Kaulana mai nei a o Uilama Ulunui

Kaulana mai nei a o Ulunui
Ke kiai luli ole a o Halekuke
Nana i pulumi pau mai
Na punua pee poli a Evana
Pii e ka lia ia mea ma
Ha’ukeke na ku’i i ka weliweli
Aneane e pau e ke aho
I kau a mea o ka maka’u
Aole pela o mea ma iho
He pili meaai paluhe wale
Moea imua me ka hopo ole
A kau i ke ao malamalama
Ka Hoopono hoi kou lamalama
Kakoo ia nei e ke Kahikolu
E-o mai oe i ko wehi
Ke kiai luli ole a o Halekuke

Famous is William Ulunui

Famous is Ulunui
Unwavering keeper of the Customs House
He sweeps away
Bosom-hiding fledglings of Evans
Those folks become fearful
Knees shake in fright
Nearly out of breath
For the fear
Not so for the others
Sycophants so meek
Go forward without trepidation
Until reaching the world of light
Righteousness being your torch
Supported by the Trinity
Respond to your adornment
Unwavering keeper of the Customs House

Ka Leo o ka Lahui, Buke II, Helu 182, Aoao 2. Aperila 29, 1891.

This mele seems to be based on the following scandal:

Hawaiian Gazette, Vol. XXVI, No. 17, P. 7. April 28, 1891.
Advertisement