Patriotic mele of a different sort, 1893.

I usually don’t repost old posts, although sometimes I forget and put up an article I have already put up. Today, I just felt like restating that “mūheʻe” or squid (not octopus) is one of the worse epithets a person can receive and for good reason. Don’t be a mūheʻe.

nupepa

MELE NO KA PUNI LILELILE

Eia e ka lono ua hiki mai,

I lawea mai e ka makani Kona,

Ike ia ai na hana poholalo,

A na muhee o ka Aina,

Puni wale i ka mali leo panai,

Kuai i ke Ola me ka Uhane,

Ua paa na maka i ke Kala,

I ka mea lilelile a ka haole,

Ua like me Iuda kumakaia,

Hoomaewaewa i kona Haku,

Aloha ole i kona onehanau;

A i puka mai ai i keia Ao,

Ike ai i ka la he mea mehana;

Hanu ai i ke Ea o ka Aina,

Haina ia mai ana ka puana,

No ka poe puni wale i ka lilelile.

Maluihikoloheikahuaneneakapoeowaolani.

[There are not only patriotic compositions that laud and encourage, but there are also those like this one here which ridicule and disparage. This one goes something like:]

A SONG FOR THOSE WHO COVET SHINY THINGS.

The news…

View original post 143 more words