More from Dumas: “Three Musketeers,” 1878.

HE MOOLELO
—NO NA—

KIAI EKOLU.

—A ME KE—
Koa Opio Wiwo Ole!
ATAGANANA.

{Translated by a generous pen for the Pride of the Hawaiian Nation.}

CHAPTER 1
NUMBER 1.

To the Newspaper “Ko Hawaii Pae Aina:” My pen is a stranger to your straight borders and your wide columns of news: and at the request of your captain that I write a moolelo or kaao for our Pride, therefore, I have taken my pen nib to translate the story of the “Three Musketeers,” a moolelo that I used to read all the time in days gone by, and a moolelo that I believe will mesmerize those who love kaao, and they will read it over and over so that they can memorize it and tell it by heart. One of my schoolmates.

{O Readers, do be so kind as to forgive me for the names of the people in this moolelo; they are similar with the kaao of The Count of Monte Cristo.}

MA KA Poakahi mua o ka malama o Aperila, M. H. 1675, i au wale ka la, ma kekahi kaona nuku i kapa ia o Muna, ua ike ia aku he mau honene kaua, a ua lohe iho la na kanaka o ua kaona nei e komo hou mai ana ka poe Hugenota e lawe aku i ke kulanakauhale La Rocheller. A ikeia aku na wahine a me na kane e momoku ae ana ma na alanui akea, haalele aku la na wahine i na keiki e uwe alala ana ma na kauhale. O na kane hoi, e kahei ana i na mea kaua, me na maka wiwo ole, a e auamo ana i na pu kaupoohiwi…

[The translation of Alexander Dumas’ “The Three Musketeers” began on 3/2/1878, and the last segment found is on 12/7/1878 (mid-Chapter XVI). I could find no explanation for there only being a quarter of the entire work.]

(Ko Hawaii Pae Aina, 3/2/1878, p. 1)

HE MOOLELO NO NA KIAI EKOLU.

Ko Hawaii Pae Aina, Buke I, Helu 9, Aoao 1. Mei 2, 1878.

Dumas’ “Count of Monte Cristo,” 1868.

KA HAKU MONEDE KARISO.

(COUNT OF MONTE CRISTO.)

CHAPTER I.
O Maisela ma Farani—ke ku ana mai o ka moku Pharaon.

I ka la 25 o Feberuari, o ka M. H. 1815, kau ia mai la ka hailona o ke ku ana mai o ka moku Pharaon maluna o ka hale kiai o ke Notre Dame; he moku kiakolu ia, a o kona hookomo ana mai no ia mai na awa mai o Samurena, Trieste a me Napela i Italia. E like no hoi me ka mea mau, ua holo aku la ke pailata, a ua halawai aku la me na moku mawaho aku o ka lae o Moragiona a me kahi mokupuni o Riona…

[Alexandre Dumas’ “Count of Monte Cristo” is translated in the newspaper Au Okoa, and ran for two and a half years, from 8/6/1868 to 2/9/1871! This is the opening of the story.

Chapter 1.
Marseilles—The Arrival.

On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d’If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island…
]

(Kuokoa, 8/6/1868, p. 1)

KA HAKU MONEDE KARISO.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke IV, Helu 16, Aoao 1. Augate 6, 1868.