The story of Laieikawai is reprinted with a mele, 1888.

LAIEIKAWAI

Aia Laieikawai
I ka uka wale la o Paliuli;
O ka nani, o ka nani,
Helu ekahi o ia uka.

E nanea e walea ana paha,
I ka leo nahenahe o na manu;
E nanea, e walea ana paha,
I ka leo nahenahe o na manu. Continue reading