Is this mele an advertisement for poi? 1920.

MAMAU I KA PUU

Ma ke alanui Liliha ko’u iini,
Makai mai o ke alanui Kuakini,
Ilaila lawa pono ko makemake,
Ka poi uouo mamau i ka puu. Continue reading