Mutiny on the Bounty, 1918.

THE BOUNTY

AND

THE MUTINEERS

And the Story of

PITCAIRN ISLAND

(Kuokoa, 6/21/1918, p. 6)

KA BOUNTY AME NA LUINA KIPI Ame Ka Moolelo o Ka MOKUPUNI PITAKAINA

Ka Nupepa Kuokoa, Buke LVI, Helu 25, Aoao 6. Iune 21, 1918.