A procreation song for Kamehameha IV, 1864.

He Mai.

He mai no Iolani a ka Hulumanu,
Nani wale ka mai o ka Lani e huhuki nei,
A ka alauka e hoonuunuu nei,
Aloha wale ka hua a ka Uluna o ka mai,
Ka huihui paipu a ka mai e amo nei,
E paluku nei i na pali Koolau. Continue reading