Mele inoa for the amazing Kaluaikoolau, 1894.

Ke Aiwaiwa Koolau.

He ohohia nui,
Nou a e Koolau,
Ke Aiwaiwa,
Na pali kiekie,
Kalalau ka i luna
Alahaka i Nualolo,
Ua kohu auhau,
Kokolo i Makuaiki,
Koolau o Mano,
Kau e ka weliweli,
Mea ole na koa,
I ke ki pololei, Continue reading