“Eia o Awini pali alii hulaana,” 1924.

[Found under: “Hiamoe o Kamaka Stillman Iloko o ka Maha”]

The mele below is one of the things which proves that Kamehameha was raised by Kahaopulani and that he was raised at Awini, thus:

Eia o Awini pali alii hulaana,
E noho ana Kahaopulani,
Hanai ia Paiea he alii,
I kohola maloko Kekuiapoiwa, Continue reading