On Keaweikekahialiiokamoku and his kaai, 1869.

[Found under: “KA MOOLELO HAWAII. NA S. M. KAMAKAU. HELU 4.]

O Keaweikekahialiiokamoku ke alii. O Manawainapoo ka aha, o Kahuluiaikukaholo ka aha maloko, o Kaolemaiheeluukia, o Luukia ka aha lanalana o ke kapu mawaho, paa ai o Keaweikekahialiiokamoku a ku i kaai. Continue reading