Three Lena Machado mele! 1939.

Lena Machado mele! Check out “None Nei”!

nupepa

Hawaiian Songs of This Age

Composed by Lena Machado

NONE NEI

Heaha neia hana a’e none nei
None ana paha i ke kumu o ka hana,
O kau hana maa mau ia,
Hoouluhua mau nohoi oe ia’u.
Heaha kou makemake e hana aku au,
Eia nohoi oe i ku’u poli e pili ala,
Pehea la au e hana aku ai,
Hoouluhua mau nohoi oe ia’u.
Oihoiha e none like aku kaua,
None ana i ka pili makemake
O kou makemake ua hooko ia
O ko’u nei la, aole loa
Haina kapuana ua mele ia
Heaha neia hana a’e none nei.

HOOHENOHENO

Hooheno hoohenoheno nohoi oe,
E ne-none nei i ku’u poli,
E hoolale, e hoolalelale mai ana,
E kiliopu hou kaua ia kawa
O kou makemake a’o ko’u noia
E miliopu-lima hou kaua ilaila
O oe a o wau wale no kei ike
I ka hana noeau a ke kupuna

View original post 87 more words

Advertisement