Another political mele for Curtis Piehu Iaukea, 1904.

C. P. IAUKEA THE REPRESENTATIVE THAT WILL SAVE HAWAII.

P—Piha hauoli na mokupuni,
I—I ke Alakai hou o Hawaii,
E—Eia mai ka Elele Lahui,
H—Hanohano ai oe e Hawaii,
U—Ua kohu pono ma ia kulana.

I—Imua kakou e ka lahui,
A—A welo hou e ka Hae Hawaii,
U—Ua lokahi na makaainana,
K—Kakoo like i ka Moho Lahui,
E—E ola ka Elele Demokalaka,
A—A au i ke kai me ka lanakila.

[The islands are filled with joy,
In the new Leader of Hawaii,
Here is the Representative,
In whom you, O Hawaii, will be proud,
He will be right for the position.

Let us move forward, O Lahui,
And let the Hawaiian Flag flutter once more,
The citizens are unified,
And support together the Candidate of the People,
Long live the Democratic Representative,
And travel the sea in victory.]

[Once again inspired by a post by Nanea Armstrong-Wassel. Here is the mele she speaks of  by Ernest Kaai, “Lanakila Iaukea,” found in the Kuokoa, 10/26/1906, p. 4, here.]

(Aloha Aina, 11/5/1904, p. 4)

C. P. IAUKEA KA ELELE OLA HAWAII.

Ke Aloha Aina, Buke X, Helu 46, Aoao 4. Novemaba 5, 1904.