A song for the birthday of King Lunalilo, 1873.

A SONG FOR LUNALILO.

[The mele below was composed and sung by some of Hawaii’s own, on Kauai, on the past 31st of January.]

Leo Mele Hail Columbia.

1. He aloha la he aloha,
No ka Moi Lunalilo,
Lei Nani o kakou,
Hiwahiwa o ke Aupuni;
E hauoli pu kakou,
Na Makaainana a pau.

Leo Hui—E hauoli pu kakou,
E na puuwai Hawaii,
No ka la i hanau ai
O ko kakou Lani hou,
Mai Hawaii a Niihau,
E hookani oli hou,
No ka Moi Lunalilo,
A kakou i koho ai.

2. Eia kakou a pau maanei,
Na nui na opio,
E hauoli no Lunalilo,
Ko kakou Moi hou,
E noho mai la ma ka noho alii,
O ke Aupuni Hawaii.

Leo Hui—E hauoli pu kakou, &c. Continue reading