Kamehameha Song Contest Pre-Show, 2014.

Kū nō i ka haʻaheo! ʻO ʻoe, e Kapalaiʻula lā, mahalo au i kāu hana noiʻi noelo.