Moku Kaula i ho-a ia me Niihau, 1898.

[Found under: “MOOLELO KAHIKO.”]

Moku Kaula i ho-a ia me Niihau,
I kaulua ia Kawaihoa a Kane, Continue reading