Respecting the Hawaiian Flag, 1894.

The Japanese Warship.

The Japanese Battleship Kongo docked Tuesday morning, and it saluted the Hawaiian Flag of the land; the flag of the Hawaiian Monarchy from before.

(Leo o ka Lahui, 6/6/1894, p. 2)

Ka Manuwa Iapana.

Ka Leo o ka Lahui, Buke II, Helu 957, Aoao 2. Iune 6, 1894.