Here is the amendment to the marriage law passed in 1888.

MOKUNA LXIX.

HE KANAWAI

E hoololi ai i ka Pauku 2 o ka Mokuna LVI o ke Kanawai Hoopai Karaima, a e hoopau loa ai i na Pauku 3, 4 a me 5 o ia Mokuna, me na hoololi a pau i ua Mokuna nei.

E hooholoia e ka Moi a me ka Ahaolelo o ko Hawaii Paeaina.

Pauku 1. E hoololi ia a ma keia ke hoololi ia nei ka Pauku 2 o ka Mokuna LVI o ke Kanawai Hoopai Karaima, a penei e heluhelu ia ai:

“Pauku 2. E ninaninau ia, e hoolohe ia, a e hooholo ia e ka Lunakanawai no ia hihia, a ina he mea hiki e hoopau ia ka noho kue ana o laua; aka, ina aole hiki e hoopau ia ko laua kue ana, e hoopau wale ia no ka hoopii. Ina e hoopau wale ia kekahi hoopii, e hooholo ka Lunakanawai e hookaa ia na koina e like me ka mea ana i manao ai oia ka pono.”

Pauku 2. Ma keia ke hoopau loa ia nei na Pauku 3, 4 a me 5 o ka Mokuna i olelo ia  a me kekahi a me na hoololi o ia Mokuna i olelo ia.

Apono ia i keia la 10 o Sepatemaba, M. H. 1888.

KALAKAUA REX.

Na ka Moi:

L. A. Thurston,

Kuhina Kalaiaina.

(NA KANAWAI O KA MOI KALAKAUA I, Ke Alii o Ko Hawaii Paeaina, i Kau ia e ka Hale Ahaolelo Kau Kanawai, i ke Kau o 1888, p. 171.)

CHAPTER LXIX.

AN ACT

To amend Section 2 of Chapter LVI. of the Penal Code and Repeal Sections 3, 4 and 5 of said Chapter with all Amendments thereto.

Be it Enacted by the Kind and the Legislature of the Hawaiian Kingdom:

Section 1. That Section 2 of Chapter LVI. of the Penal Code be and is hereby amended so as to read as follows:

“Section 2. Said Justice shall examine into, hear and determine the complaint and shall secure if practicable, a reconciliation between the parties; but if no reconciliation can be effected, the complaint shall be dismissed. In case of such dismissal the Justice shall adjudge the costs to be paid as in his opinion justice shall demand.”

Section 2. Sections 3, 4 and 5 of said Chapter and any and all amendments thereof be and are hereby repealed.

Approved this tenth day of September, A. S. 1888.

KALAKAUA REX.

By the King:

L. A. Thurston.

Minister of the Interior.

(Laws of His Majesty Kalakaua, King of the Hawaiian Islands: Passed by the Legislative Assembly at its Session 1888, pp. 157–158.)